ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

Tician Tabidze (sibrdznis sagandzuri)


ჩემი სონეტი მოელოდა ეპითალამას,
სიამის ტყუპი- სიამითაც ვიყოთ ტყუპები!
საქართველოს მზე გაანათებს სიცოცხლეს ლამაზს
მაშინაც, როცა პოეზიით დავიღუპებით.
ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

Tician Tabidze (sibrdznis sagandzuri)


მე არ ვწერ ლექსებს... ლექსი თვითონ მწერს,
ჩემი სიცოცხლე ამ ლექსს თან ახლავს.
ლექსს მე ვუწოდებ მოვარდნილ მეწყერს,
რომ გაგიტანს და ცოცხლად დაგმარხავს.


ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

Tician Tabidze (sibrdznis sagandzuri)


დავბადებულვარ, რომ ვიყო მონა

და საქართველოს მედგას უღელი.ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

Tician Tabidze (sibrdznis sagandzuri)


დამისხით, ძმებო, დამალევინეთ,
ამივსეთ თასი წითელ ღვინოთი!
საქართველოში ბევრი მაგინეს, -
მიუმატებენ, რომ მე ვარ ლოთი.ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

Tician Tabidze (sibrdznis sagandzuri)


იაკობ ხუცესს, მიქელ მოდრეკილს,
ლეონტი მროველს და ეფრემ მცირეს,
მთაწმინდის ბერებს, სიცოცხლის მთმობელს,
რომელსაც ქართვლის ენა მოპირეს;
ჩახრუხაძესა და სარგის თმოგველს,
სიტყვაულეველ თვითონ რუსთაველს,
ორ დიდ თეიმურაზს და არჩილ მეფეს,
გურამიშვილსა და საბა სულხანს;
ქართლის ცხოვრების მემატიანეს
და მოკალმასე ბერ იოანეს-
ყველას გეძახით, იყავით მოწმე,
დასტოვეთ თქვენი საფლავის დვირე-
მე არ მრცხვენია, დიდ ეპოქისა
ერთი საწყალი რომ ვარ მესტვირე.ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

Tician Tabidze (sibrdznis sagandzuri)


ხალხის დროშის ტარს ხელით ვატარებ,
ყველა დამკვრელთა მე ვარ მგოსანი,
მაგრად დიდ პოეტს თავს არ ვადარებ,
ბავშვიც კი მჯობნის ფრიადოსანი.ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

Tician Tabidze (sibrdznis sagandzuri)


ათას სალამურს გააქვს გუგუნი,
ერთად ამღერდნენ გურიის მთები;
თუ ამ სიმღერით სიკვდილს მარგუნებ
არც სიკვდილისთვის დაგემდურები.


ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

Tician Tabidze (sibrdznis sagandzuri)


არც ერთი სიტყვა არ დამცდენია
მხოლოდ იმისთვის, ლექსი რომ მეთქვა;
როცა პწკარები პწკარებს დევნიან,
საკუთარ გულის მაშინებს ფეთქვა.ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

Nikoloz Baratashvili (sibrdznis sagandzuri)


ესრეთ იდუმალ, მაგრამ ძლიერად
დაიტანჯების მარად მიჯნური,
თუ მას ნამდვილად ეგზნების გულსა
ტრფიალებისა ცეცხლი ციური.


ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

Nikoloz Baratashvili (sibrdznis sagandzuri)


ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლის
ეს განწირული სულისკვეთება,
და გზა უვალი, შენგან თელილი,
მერანო ჩემო, მინც დარჩება,
და ჩემს შემდგომად მოძმესა ჩემსა,
სიძნელე გზისა გაუადვილდეს,
და შეუპოვრად, მას ჰუნე თვისი
შავის ბედის წინ გამოუქროლდეს!ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

Nikoloz Baratashvili (sibrdznis sagandzuri)


მას ცისა სხივით აცისკროვნებს მშვენიერება

და უკვდავებით აგვირგვინებს ჭეშმარიტება!ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

Nikoloz Baratashvili (sibrdznis sagandzuri)


მხოლოდ კავშირი ესრეთ სულთა შობს სიყვარულსა,

ზეგარდმო მადლით დაუხსნელად დამტკიცებულსა.