ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

Tician Tabidze (sibrdznis sagandzuri)


იაკობ ხუცესს, მიქელ მოდრეკილს,
ლეონტი მროველს და ეფრემ მცირეს,
მთაწმინდის ბერებს, სიცოცხლის მთმობელს,
რომელსაც ქართვლის ენა მოპირეს;
ჩახრუხაძესა და სარგის თმოგველს,
სიტყვაულეველ თვითონ რუსთაველს,
ორ დიდ თეიმურაზს და არჩილ მეფეს,
გურამიშვილსა და საბა სულხანს;
ქართლის ცხოვრების მემატიანეს
და მოკალმასე ბერ იოანეს-
ყველას გეძახით, იყავით მოწმე,
დასტოვეთ თქვენი საფლავის დვირე-
მე არ მრცხვენია, დიდ ეპოქისა
ერთი საწყალი რომ ვარ მესტვირე.ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

Tician Tabidze (sibrdznis sagandzuri)


ხალხის დროშის ტარს ხელით ვატარებ,
ყველა დამკვრელთა მე ვარ მგოსანი,
მაგრად დიდ პოეტს თავს არ ვადარებ,
ბავშვიც კი მჯობნის ფრიადოსანი.ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

Tician Tabidze (sibrdznis sagandzuri)


ათას სალამურს გააქვს გუგუნი,
ერთად ამღერდნენ გურიის მთები;
თუ ამ სიმღერით სიკვდილს მარგუნებ
არც სიკვდილისთვის დაგემდურები.


ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

Tician Tabidze (sibrdznis sagandzuri)


არც ერთი სიტყვა არ დამცდენია
მხოლოდ იმისთვის, ლექსი რომ მეთქვა;
როცა პწკარები პწკარებს დევნიან,
საკუთარ გულის მაშინებს ფეთქვა.ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

Nikoloz Baratashvili (sibrdznis sagandzuri)


ესრეთ იდუმალ, მაგრამ ძლიერად
დაიტანჯების მარად მიჯნური,
თუ მას ნამდვილად ეგზნების გულსა
ტრფიალებისა ცეცხლი ციური.


ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

Nikoloz Baratashvili (sibrdznis sagandzuri)


ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლის
ეს განწირული სულისკვეთება,
და გზა უვალი, შენგან თელილი,
მერანო ჩემო, მინც დარჩება,
და ჩემს შემდგომად მოძმესა ჩემსა,
სიძნელე გზისა გაუადვილდეს,
და შეუპოვრად, მას ჰუნე თვისი
შავის ბედის წინ გამოუქროლდეს!ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

Nikoloz Baratashvili (sibrdznis sagandzuri)


მას ცისა სხივით აცისკროვნებს მშვენიერება

და უკვდავებით აგვირგვინებს ჭეშმარიტება!ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

Nikoloz Baratashvili (sibrdznis sagandzuri)


მხოლოდ კავშირი ესრეთ სულთა შობს სიყვარულსა,

ზეგარდმო მადლით დაუხსნელად დამტკიცებულსა.ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

Nikoloz Baratashvili (sibrdznis sagandzuri)


თვით უკვდავება მშვენიერსა სულში მდგომარებს,

მას ვერც შემთხვევა და ვერც ხანი ვერ დააბერებსნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

Nikoloz Baratashvili (sibrdznis sagandzuri)


მშვენიერება ნათელია, ზეცით მოსული.
ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

Nikoloz Baratashvili (sibrdznis sagandzuri)


სილამაზეა ნიჭი მხოლოდ ხორციელების
და, ვით ყვავილი, თავის დროზე მსწრაფლად დაჭკნების,
აგრეთვე გულიც, მხოლოდ მისდა შენამსჭვალები,
ცვალებადია, წარმავალი და უმტკიცები!ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

Nikoloz Baratashvili (sibrdznis sagandzuri)


მაგრამ საწუთრო განა ვისმეს დიდხანს ახარებს?

განქრა ტაძარი- და უდაბნო ჩემდა მდუმარებს.