ბრძნული გამონათქვამი სიყვარულზე - brdznuli gamonatqvami siyvarulze

ადამიანები იმარჯვებენ ორი თვისებით: თავმდაბლობითა და სიყვარულით.


ბრძნული გამონათქვამი სიყვარულზე - brdznuli gamonatqvami siyvarulze

თუკი ხედავ, რომ შენში არ არის სიყვარული, მაგრამ გსურს, რომ გაგაჩნდეს იგი, მაშინ დაიწყე სიყვარულის საქმეების აღსრულება, თავიდან თუნდაც სიყვარულის გარეშე. უფალი დაინახავს შენს სურვილსა და მცდელობას და გულში სიყვარულს ჩაგიდებს


ჰემინგუეი ერნესტ - Hemingway Ernest

“დასცინო ვინმეს, ნიშნავს შეიძინო მტრები.”


ჰემინგუეი ერნესტ - Hemingway Ernest

“როგორც დედამიწა არ მოკვდება არასოდეს, ისე ერთხელ თავისუფალი არასოდეს დაუბრუნდება მონობას”


ჰემინგუეი ერნესტ - Hemingway Ernest

როცა ხალხი ამდენ მამაცობას სჩადის ქვეყნისთვის, წუთისოფელმა ისინი უსათუოდ უნდა მოკლას და გასტეხოს და ჰკლავს კიდეც. წუთისოფელი ყველასა სტეხს და ბევრს მერე ეს გადატეხილი ადგილი უფრო უმაგრდება. ვისაც ვერ გასტეხს, ჰკლავს ხოლმე. განურჩევლად ჰკლავს ყველაზე კეთილებს, ყველაზე ნაზებსა და ყველაზე მამაცებს. თუ არცერთი არა ხარ, არხეინად ბრძანდებოდე. მაინც მოგკლავს, ოღონდ ისეთი აჩქარებით არა


ჰემინგუეი ერნესტ - Hemingway Ernest

,,უიმედო არაფერია ამქვეყნად, მაგრამ ზოგჯერ ვერ ვახერხებ იმედიანი ვიყო”.


ჰემინგუეი ერნესტ - Hemingway Ernest

,,გარედან სულ ცეცხლი და კვამლი, შიგნით კი – არაფერი”.


ჰემინგუეი ერნესტ - Hemingway Ernest

“ნუ იმსჯელებთ კაცზე მეგობრების მიხედვით, გახსოვდეთ, მეგობრები იუდასაც არაჩვეულებრივი ყავდა.”


ჰემინგუეი ერნესტ - Hemingway Ernest

“ნამდვილი მეგობარი ის არის, რომელსაც უჭირავს შენი ხელი და გრძნობს შენს გულს.”


ჰემინგუეი ერნესტ - Hemingway Ernest

“მას ვინც ერუდიციით და განსწავლულობით იწონებს თავს, არც ერთი აქვს და არც მეორე”.


ჰემინგუეი ერნესტ - Hemingway Ernest

ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს მიხვდები, ყველაფერს გაოგებ ამ ოხერ ცხოვრებაში.უსათუოდ მიხვდები. უკვე ხვდები და ეგ არის, მკერდში გული ჩაგიკვდება და მერე ყველაფერი ადვილია. შენც მკვდარი იქნები, როგორც ხალხის უმრავლესობაა მკვდარი მთელი თავისი დღე და მოსწრება.


ჰემინგუეი ერნესტ - Hemingway Ernest

ლაპარაკის სწავლას 2 წელი უნდა, დუმილის სწავლას კი ალბათ 50 წელიც არ ეყოფა