ლაბრიუერი

labriueri brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე

ამ კაცს ნიადაგ ხალხი ახვევია გარს, სულ კუდში დასდევენ, - მაღალი თანამდებობის პირია; აგერ იმ კაცს ყველა თვალში შესციცინებს - დიადნი ამა სოფლისანი სწყალობენ; ამას კი ყველა ეფერება და ელაქუცება, თვით დიდებულნიც, - მდიდარია; აი ამას ყველა ნობისმოყვარეობით შესცქერის, თითით საჩვენებელი ვინმეა, - მეცნიერი და მჭერმეტყველი; ვხედავ ერთ კაცს, ვინც სალამს ვერვის
ასწრებს, - ბოროტია. ნეტავ შემახვედრა ერთი ისეთი კაცი, რომელიც იქნება მხოლოდ კეთილი, კეთილი და სხვა არაფერი და ყველა ეცდება მასთან დაახლოებას.


ილია ჭავჭავაძე

ilia chavchvadze brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე
ამ გამწარებულს წუთისოფელში ტკბილი სხვა რა არის, რომ სიტყვა იყოს. რას მიქვიან ტკბილი სიტყვა! თვალთმაქცობაა, სხვა არაფერი. ტკბილი სიტყვა ნუგეშია, კაცს გულს მოფხანს. გულის ფხანა რაღა დარდუბალაა! ფხანა ქეცმა იცის. ნუ გაიქეციანებ გულს და ფხანაც საჭირო არ იქმნება. სიტყვა სამურველი ხომ არ არის, მოსაკიდებელი ჩანგალია, რომ გული ან აქეთ მისწიოს, ან იქით, თორემ ობი მოეკიდება, როგორც კიდობანში დავიწყებულს პურს. გული ადგილიდამ უნდა მისძრას-მოსძრას კაცმა, თუ კაცს კაცის სიკეთე უნდა. ფხანა გულისა რის მაქნისია! უქმის კაცის საქმეა.


ჰიპოკრატე – Hippokrates

hipokrati brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne
უქმად ყოფნას მოსდევს სნეულება და მანკიერება, ხოლო გონების გამიზნული ვარჯიში მხნეობისა და გაკაჟების საწინდარია.


ჰიპოკრატე – Hippokrates

hipokrati brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne
სიმთვრალე ბავშვთა სისუსტისა და სნეულების მიზეზია.


ჰიპოკრატე – Hippokrates

hipokrati brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne
ვისაც სურს შეინარჩუნოს შრომისუნარიანობა, ჯანმრთელობა, სრულფასოვანი და ხალისიანი ცხოვრება, ყოველდღე უნდა ივარჯიშოს და იაროს.


ჰიპოკრატე – Hippokrates

hipokrati brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne
მედიცინა ჭეშმარიტად ყველაზე უფრო კეთილშობილია მეცნიერებათა შორის.


ჰიპოკრატე – Hippokrates

hipokrati brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne
არც შიმშილი და არც იმაძღვრი, არც რაიმე სხვა არ ვარგა თუ არაბუნებრივია და ზომიერებას სცილდება.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
ყველაზე სასაცილოა სურვილი, რომ ყველას მოსწონდე.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
დედამიწა მოსაცდელი დარბაზია იმ ქვეყნად გასამგზავრებლად.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
არაფერში ისე არ მჟღავნდება ადამიანის ხასიათი,როგორც იმაში,თუ რა მიაჩნია მას სასაცილოდ.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
კანონი ძლიერია, ოღონდ უფრო ძლიერია გაჭირვება.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
ჭკვიანების დაცინვა სულელების ბუნებრივ პრივილეგიას წარმოადგენს.