ნიკოლოზ გოგოლი

nikoloz gogoli nikolai gogol brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi filosofia warwerebi saintereso catatebi ციტატები აფორიზმები
სიტყვებთან პატიოსნად მისვლა გვმართებს.


ეკატერინე II

ekaterine II ekaterine meore brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi filosofia warwerebi saintereso catatebi ციტატები აფორიზმები
აღზრდა ყველაზე უფრო საიმედო, მაგრამ ყველაზე უფრო ძნელი საშუალებაა, რომ ადამიანები უკეთესები გავხადოთ. აღზრდის წრეს კრავს ოთხი საწყისი: ქველმოქმედება, ზრდილობა, კეთილი ქცევა და ცოდნა.


ეკატერინე II

ekaterine II ekaterine meore brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi filosofia warwerebi saintereso catatebi ციტატები აფორიზმები
უეკლო ვარდის ამბავი გამიგონიაო მასწავებლისგან, თქვა ჭაბუკმა; ასეთი ყვავილი სხვა არაფერია, თუ არა სათნოება: ზოგი ფიქრობს, რომ მასთან მრუდე გზითაც შეიძლება მისვლა, მაგრამ მას ვერ მისწვდება ვერავინ, თუ სწორი გზით არ ივლის.


ლევ ტოლსტოი

lev tolstoi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi filosofia warwerebi saintereso catatebi ციტატები აფორიზმები
სანამ ადამიანს პირში სული უდგას, კედეც შეუძლია საკუთარი თავის სრულქმნა და ქვეყნის სამსახური; ქვეყნის სამსახური კაცს მხოლოდ მაშინ შეუძლია, როცა სრულყოფილებისკენ ილტვის და სრულყოფილობაც მხოლოდ მაშინაა შესაძლებელი, როცა ქვეყანას ემსახურება.


მაინ რიდი

main ridi main rid brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi filosofia warwerebi saintereso catatebi ციტატები აფორიზმები
რწმენა ისეთი დიდი უნდა იყოს, რომ კაცი უყოყმანოდ შეცურდეს ზღვაში, თუ ნავი არ გააჩნია.


ნიკოლოზ გოგოლი

nikoloz gogoli nikolai gogol brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi filosofia warwerebi saintereso catatebi ციტატები აფორიზმები
ქრისტიანი კაცი არ შეიძლება მარტო მასწავლებელი ან მარტო მოწაფე იყოს. ის მუდამ ერთიცაა და მეორეც, ამიტომ მიდის სრულყოფილებისკენ. ჩემო მეგობარო, თავი მხოლოდ შეგირდად ჩათვალე. ნუ იფიქრებ, რომ დაბერდი, დაბრძენდი, დასრულდა შენი სწავლა–განათლება, შენმა სულმა და ხასიათმა სრულყოფილებას მიაღწია. ქრისტიანი სიკვდილამდე მოწაფეა.


ბრძნული აზრები

statusebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi filosofia warwerebi saintereso catatebi ციტატები აფორიზმები

"განუწყვეტლივ უნდა ვისწავლოთ, ვაკეთოთ, ვილაპარაკოთ სიმართლე. ვინც მის შესწავლას შეუდგება, მხოლოდ ის გაიგებს, რამდენად შორსა ვყოფილვართ სიმართლისაგან."


ბრძნული აზრები

brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi filosofia სიბრძნე ბრძნული გამონათქვამები sibrdzne

"მე მგონია, როგორც ხორციელად, ისე სულიერად სრულქმნილს, თუკი ასეთი მოიპოვება სადმე, სრულიად არ ესაჭიროება ქება. როცა ადამიანს ძაგების შეეშინდება და შექება მოსწურდება, სჩანს, მას კარგად აქვს შეგნებული, რომ ბევრი რამ აკლია. "


ბრძნული აზრები

brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi filosofia სიბრძნე ბრძნული გამონათქვამები sibrdzne

,, ... საკვირველია- თქვა ბოლოს წყნარად.- საკვრიველია ... რომ ადამინს შეუძლია სიკვდილი, როდესაც უყვარს ... "


ბრძნული აზრები

brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi filosofia სიბრძნე ბრძნული გამონათქვამები sibrdzne

"მშვიდობისმოქმედი ისაა, ვინც აჭმევს ნიანგს იმედით, რომ ნიანგი მას ბოლოს შეჭამს."


ბრძნული აზრები

brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi filosofia სიბრძნე ბრძნული გამონათქვამები sibrdzne

,, ... იაფფასიანია მხოლოდ ის, რასაც საკუთუთარი თავის რწმენას მოკლებული ადამინები ატარებენ ... "


ბრძნული აზრები

brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi filosofia სიბრძნე ბრძნული გამონათქვამები sibrdzne
,, ... მაგრამ სილამაზე, ნამდვილი სილამაზე ხომ იქ მთავრდება, სადაც ინტელექტი იწყება. ინტელექტი თავისთავად ანომალიის ერთ-ერთი ხერხია და ყოველნაირი სახის ჰარმოიულობას აცამტვერებს ... "