იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
თუკი ჭაბუკი ყველამ შეიძულა,ჩანს,ის რაღაცას წარმოადგენს.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
სიცოცხლე მხოლოდ მაშინ არის კარგი,როდესაც სიყვარულის სხივითაა გამთბარი.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
ქალი ყოველი არსის გვირგვინია.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi filosofia 4 nawili
ადამიანის თვისებაა ჰკიცხოს ყოველივე ის, რის უნარიც თვითონ არა აქვს.


ოთხი რამ...

otxi ram brdznuli azrebi sibrdzne
ოთხი რამე კაცსა გახდის ხარბსა:
შიში უქონლობისა, რიდი სხვის მსახურობისა, შური სხვების მიმართ, სიმრავლე შვილთა.

ოთხი რამით წარმოდგება სიხარბე:
ქურდობით, ფიცის გატეხით, სიცრუით, კაცის მკვლელობით.

ოთხი რამით გასაწყლდება კაცი:
დიაცებისგან, ყომარმაზობისგან, ცუდ ამხანაგებისგან, შფოთობისგან.

ოთხი რამით შერცხვება კაცი:
გლახაკობით, სეურაცყოფით, სხვის ხვეწნით, ამხანაგთაგან გაძევებით.

ოთხი რამე მოსდევს გლახაკობასა:
ბოროტი მოქმედება, თავის შერცხვენა, ჯანის გაფუჭება, ოჯახის ამღვრევა.

ოთხი რამის ზრუნვა მართებს ქმარსა თავის ცოლზედ:
მუდამ გაერთებული საქმით მორიდება თავისა, შეძლებისდაგვარად ცხოვრება, ზომიერი ჩაცმა.

ოთხი რამეა უფასო:
სწავლა, ჯანმრთელობა, თავისუფლება, სათნოება.

ოთხი რამეა დაუბრუნებელი:
ქვა ხელიდან ნატყორცნი, სიტყვა პირიდან გამოთვებული, გარდასული ჟამი, გავლილი შემთხვევა

ოთხი რამეა გაუქრობელი:
ცეცხლი, მიწა, ჯოჯოხეთი, დედაკაცი.

ოთხი რამეა უსარგებლო მისარები:
თქვლემა, ჩაფიქრება, გამოძიება, დაღონება.

ოთხი რამე მართებს შეგირდსა:
მასწავლებლის პატივისცემა, სმენის მოწადინეობა, ხშირად გამეორება ნასმენსა, რჩევის კითხვა მეცნიერთაგან.

ოთხი რამეს ვერ მისწვდება კაცი გაურჯელად:
საქებრობას, უმაღლეს სწავლას, სიმდიდრეს, ბატონობასა.

ოთხი რამეა თვალის საამური:
მშვენიერება, სხვადასხვა ფეროვნება, გარეგანი შეხედულება, სიწმინდე ჰაერისა.

ოთხი რამე მართებს აღსარების მთქმელთა:
აღსარება პირითა, სინანული გულითა, გარდახდა საქმითა, შედგომა კეთილ საქმისა.

ოთხი რამისგან წარმოდგება სიძულვილი:
გარყვნილ ლაპარაკით, შეცოდებით, სიხარბით, დაფანტვით მონაგებისა.

ოთხი რამე არღვევს სიმართლეს:
სიყვარული, სიძულვილი, შიში, სურვილი.

ოთხი რამით კაცი პატივსაცემი ხდება:
გონებითა, რონიერობითა, სწავლებლულობითა, გრძნეულობითა.

ოთხი რამე მართებს კაცმან გული მიაპყროს:
თუ ხელღია დიდხანს არ გასწევს, თუ სწავლა მუდამ ვერ უშველის, თუ ჭორიკანობა ერთხელ წაახდენს, თუ ზომიერი არასოდეს დაშავდეს.

ოთხი რამით იმღვრევა სიმშვიდე კაცის სულისა:
უწესო სიყვარულითა, სიმთვრალითა, სიხარბითა, სიძულვილითა.

ოთხგვარი მოკეთე ყავს კაცსა:
მოკეთე ბედისა, მოკეთე ტაბლისა, მოკეთე სამსახურისა, მოკეთე ერთგული, პირველი გაეყაროს გაეყაროს ბედუკუღმართობის ხანსა, მეორე გაქრეს ტაბლის ალაგების ხანსა, მესამე ინახავს მოკეთობის კავშირს ბოლომდინ, მეოთხე სიკვდილამდინ.

ოთხგვარად კაცნი კარგავენ ნათესაობას უღვთოდ:
მდიდარი ქონებით გამოცლილი, ბატონი სრულიად დაცემული, ბედნიერი უბედურებას შესწრებული.

ოთხი რამით ხდება კაცი სიკეთის მქნელი:
სარგებლობით, შიშით, იმედით, სიყვარულით.

ოთხი რამე მოსდევს განრისხებას:
წაგება ჭკვისა, უმეცრობა თავისა, უკეთური საქნელი, უღვთო სამართალი.

ოთხი რამიდან წარმოდგება განრისხება:
უმორჩილობისგან, შეურაცყოფისგან, სიკეთის დაუნახაობისგან, უსვინდისობისგან.

ოთხი რამე აშოშმინებს განრისხებას:
ტკბილი ბაასი, სამაგიეროს გადახდა, შიმშილი, ზღვევა.

ოთხი ზიანი მოსდევს ქალთა მოყვარეს:
დამახინჯება სულისა, დასუსტება სიყმისა, გარდაგება ქონებისა, დაახლოება სიბერისა.

ოთხი რამით აეშლება კაცსა ქალის ნდომა:
საღი აგებულობით, სასიამოვნო საჭმელებით, ქალების სიახლოვით, უსაქმობით.

ოთხი რამე დაუშლის კაცსა ქალის ნდომას:
სმა მხოლოდ წყლისა, ჭამა გრილი საჭმლისა, სიშორე დედაკაცთაგან, მუდმივი მუშაობა.

ოთხი რამე სცვლის კაცის ხასიათსა და ჩვეულებას:
პატივი, სიყვარული, ტკბილი ლაპარაკი დედაკაცისა, ძალოვნება ღვთისა.


მხოლოდ დედა

mxolod deda gvatarebs mucelshi xelshi gulshi
მხოლოდ დედა გვატარებს:

9 თვე მუცელში,

3 წლამდე ხელში

და მთელი ცხოვრება გულში...


სოკრატე და სამმაგი ფილტრი

sokrate brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi sokrate da sammagi filtri sibrdzne სიბრძნე ბრძნული აზრები გამონათქვამები
ერთხელ ცნობილი ბერძენი ფილოსოფოსი, სოკრატე, (469-399 ჩ.წ.) შეხვდა ნაცნობს, რომელიც მას ეუბნება:

— სოკრატე, იცი შენს ერთერთ მოსწავლეზე რა გავიგე?

— მოიცადე, სანამ ამას მეტყვი, პატარა გამოცდა უნდა ჩავატარო, რომელსაც ჰქვია "გამოცდა სამმაგი ფილტრით".

— სამმაგი ფილტრით?

— დიახ, — გააგრძელა სოკრატემ. — სანამ რამეს მეტყოდე ჩემს მოსწავლეზე, ცუდი არ იქნებოდა, თუ ცოტას დაფიქრდებოდი და გაფილტრავდი იმას, რისი თქმაც გსურს ჩემთვის. პირველი ფილტრი — სიმართლეზე. აბსოლუტურად დარწმუნებული ხარ, რომ რაც უნდა მითხრა სიმართლეს შეესაბამება?

— არა, სოკრატე, ამის შესახებ ერთი ნაცნობისგან შევიტყვე და გადავწყვიტე...

— ე.ი. — თქვა სოკრატემ, — შენ ზუსტად არ იცი სიმართლეა ეს თუ არა. მაშინ მოდი გამოვიყენოთ მეორე ფილტრი — სასიამოვნო. რასაც აპირებ რომ ჩემს მოსწავლეზე მითხრა, — ეს რამე სასიამოვნო ამბავია?

— არა, პირიქით...

— ე.ი. — ამბობს სოკრატე, — შენ რაღაც ცუდის თქმა გსურს ჩემს მოსწავლეზე და ზუსტად არ იცი სიმართლეა თუ არა. მაგრამ შენ კვლავ შეგიძლია გამოცდა გაიარო და მომიყვე ეს ამბავი, თუ ის გაივლის მესამე ფილტრს — სასარგებლო. მომიტანს თუ არა ის ამბავი, რაც უნდა მითხრა, სარგებელს?

— ალბათ არა...

— მაშასადამე, — დასკვნა გამოიტანა სოკრატემ, — თუ შენ აპირებ, რომ ჩემს მოწაფეზე მომიყვე რაღაც ტყუილი, უარყოფითი და უსარგებლო, მაშინ საერთოდ რა საჭიროა მისი მოყოლა?

— დიახ, სოკრატე, როგორ ყოველთვის აბსულუტურად მართალი ხარ.


ამის გამო სოკრატეს თვლიდნენ დიდ ფილოსოფოსად და პატივს ცემდნენ.

აბობენ, რომ მისი მოსწავლე, პლატონი, მისი ცოლის, ქსანთიპეს, საყვარელი იყო.


ჟან პოლ რიხტერი - ფილოსოფია (II ნაწილი)

jan pol rixteri brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi
ხდება მომენტები, როდესაც სამყაროს შავ ფერებში ხედავ. გეჩვენება, რომ ყველაფერი დაკარგულია, და ყველა შესაძლებლობები ხელიდან გაშვებულია, მაგრამ ეს შთაბეჭდილება მცდარია.ნებისმიერი ვითარებიდან არსებობს გამოსავალი, საჭიროა მხოლოდ შესვენების უფლება მისცე საკუთარ თავს. წარსულში ჩაიძირე, აღიდგინე მეხსიერებაში შენი ცხოვრების ყველაზე ბედნიერი მომენტები, და ეს ძალას მოგცემს, რომ შეხედო სიტუაციას სხვა თვალით და გამოძებნო სწორი გადაწყვეტილება.


მოგონება – ეს ერთადერთი სამოთხეა, რომლიდანაც ჩვენ ვერ განვდევნიან.


ჟან პოლ რიხტერი - ფილოსოფია (II ნაწილი)

jan pol rixteri brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi
ხდება მომენტები, როდესაც სამყაროს შავ ფერებში ხედავ. გეჩვენება, რომ ყველაფერი დაკარგულია, და ყველა შესაძლებლობები ხელიდან გაშვებულია, მაგრამ ეს შთაბეჭდილება მცდარია.ნებისმიერი ვითარებიდან არსებობს გამოსავალი, საჭიროა მხოლოდ შესვენების უფლება მისცე საკუთარ თავს. წარსულში ჩაიძირე, აღიდგინე მეხსიერებაში შენი ცხოვრების ყველაზე ბედნიერი მომენტები, და ეს ძალას მოგცემს, რომ შეხედო სიტუაციას სხვა თვალით და გამოძებნო სწორი გადაწყვეტილება.


მოგონება – ეს ერთადერთი სამოთხეა, რომლიდანაც ჩვენ ვერ განვდევნიან.


მიშელ მონტელი - ფილოსოფია (II ნაწილი)

mishel monteli brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi filosofia mesame nawili
რაიმის ფორმაზე ყურადღების გამახვილებით, არაიშვიათად ჩვენ მხედველობიდან გვეკარგება მათი არსი და გვავიწყდება იმის შესახებ, რომ საქმეები ყოველთვის არ ვითარდებიან ისე, როგორც ჩვენ გვეჩვენება. საკუთარ აზრებში მცდარი კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობით, შენ საკუთარი ცდომილებების ხაფანგში ხვდები, და ამას შეუძლია მიგიყვანოს არასასიამოვნო შედეგებამდე. მანამ, სანამ გამოიყვან საბოლოო აზრს, გაიაზრე ყველა შესაძლო ვარიანტები.

ჩვეულებრივ ადამიანები ვერ ითმენენ რაიმის მიზეზის გახსნას, იმის მაგივრად, რომ გაარკვიონ თუ რაშია საქმე.სოკრატე - ფილოსოფია (II ნაწილი)

sokrate brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi filosofia mesame nawili
ხშირად ჩვენ ვიწამებით იმისგან, რომ არ შეგვიძლია განვასხვავოთ მთავარი მეორეხარისხოვანისაგან. ბევრი ჩვენი სურვილი დაფუძვნებულია არა ჩვენს ნამდვილ მოთხოვნებზე, არამედ სხვებისთვის მიბაძვაზე. გახსოვდეს იმის შესახებ, რომ მთავარი არის – ჯანმრთელობა, სულიერი სიმშვიდე და ადამიანებთან კარგი ურთიერტობები. იზრუნე უმთავრესზე.


რამდენი რამ არის, რის გარეშეც შეიძლება ცხოვრება.


ჰორაციუსი - ფილოსოფია (II ნაწილი)

goracii brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi filosofia mesame nawili
საკუთარი თავის გაკონტროლება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მაგრამ კონტროლის სიჭარბე მოგიბრუნდება შენს წინააღმდეგ. ის, ვინც გამუდმებით ახშობს თავის ემოციებს, კარგავს საკუთარ თავთან კავშირს და ვერ იგებს სინამდვილეში რა სჭირდება. ისწავლე შეინარჩუნო კონტროლი მაშინ, როდესაც ამას მოითხოვს გარემოება, და გაანთავისუფლო შენი თავი იმ მომენტებში, როდესაც შენ შეგიძლია ამისი უფლება მისცე შენს თავს.

სასიამოვნოა მიეცე შეშლილობას იქ, სადაც ეს შესაფერისია.