მარკ ტვენმა უთხრა ერთ მანდილოსანსმარკ ტვენმა უთხრა ერთ მანდილოსანს:
– თქვენ მომხიბვლელი ბრძანდებით!
– სამწუხაროდ, არ შემიძლია, მსგავსი ქათინაურით სამაგიერო გადაგიხადოთ. – უპასუხა ქალმა.
მწერალს გაეღიმა და უთხრა:
– თქვენც ისევე მოიქეცით, როგორც მე – იცრუეთ.
მარკ ტვენიLoading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.