გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

 (ხმები: 1)


ვაი იმ ხალხს, რომელსაც საერთო ძარღვი გაუწყდა; ვაი იმ ქვეყანას, საცა საერთო ძარღვში სისხლი გაშრა, საცა ყველაში თვითონ არ არის და თვითოში - ყველა, საცა თვით ეული ყველასათვის არ ჰფიქრობს და ყველა თვით ეულისათვის, საცა “მე“ ხშირია და “ჩვენ“ - იშვიათი!


ილია ჭავჭავაძე

ვაი იმას, ვინც გადაჭარბებული პატრიოტია, მაგრამ ვაი მაშინაც, როდესაც მცირედ აქვს ადამიანს პატრიოტობის გრძნობა.

ჰერბერტ სპენსერი


ვაი იმას, ვინც სავსე გულით არ სტირის, როცა ჰკარგავს საყვარელს, სატირალს, დაუვიწყარს! მაგრამ ნუთუ ესაა მხოლოდ ჩვენი ბედი. ტირილი წმინდა სამარეებთან, გოდება მდინარის პირას, ვით გოდებდნენ ბაბილონის ტყვეები? ნუთუ ვაის მოთქმა და გლოვის ზარია მარტოოდენ ჩვენი გულის ამონახეთქი? ნუთუ ერთი სასაფლავოა ჩვენი საერო შესაკრებელი, სადაც დავსტირით ჩვენს ვაებას და საიდამაც ვბრუნდებით უკვე ცრემლებ-შეშრობილნი?

სამსონ ფირცხალავა


ვაი იმას, ვისაც ერთი დღის სიამოვნება მაინც ვერ შეუწირავს კაცური მოვალეობისათვის.

ჟან-ჟაკ რუსო


ვამე თუ ჩემის სიკვდილით გული არავის სტკიოდეს, გულ-უმხურვალოდ ტიროდეს, განგებ ხმა მაღლა ჰკიოდეს, უბრალოდ იწირპლებოდეს, ცრემლი არ ხარბად ზდიოდეს, და რა მნახოს თვალებ-წუხილი, ჩემზედ ავს რასმე ჩიოდეს.

დავით გურამიშვილი

Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.