გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

 (ხმები: 2)


ერი ბოროტად ხმარობს თავისუფლებას მხოლოდ იქ, სადაც ეს თავისუფლება ძალითა აქვს მოპოვებული, და არა იქ, სადაც ნაბოძები აქვს
.
ბოსსუეტი


ერი თავის გმირებში ჰპოვებს თავის სულსა და გულსა, თავის მწვრთნელსა, თავის ღონესა და შემძლეობას, თავის ხატსა და მაგალითს. ამიტომაც იგი ზოგს იმათგანს წმინდანების გვირგვინითა მოსავს და ლოცულობს, ზოგს დიდბუნებოვნობის შარავანდედითა, და თაყვანსა სცემს სასოებით და მადლობითა. ამიტომაც საჭიროა იმათი ხსოვნა, იმათი დაუვიწყარობა.

ილია ჭავჭავაძე


ერი თავისუფალია, როდესაც თავის მმართველს ადამიანად კი არა, კანონის იარაღადა სთვლის
.
ჟან-ჟაკ რუსო


ერი თუ საზოგადოება მარტო იმას უნდა ეძახოდეს “ჩვენგანს“, ვისაც რაიმე ღვაწლი მიუძღვის სიტყვით, თუ საქმით და თუ ეს ღვაწლი გაბრწყინებულია, შუქშესხმულია მადლითა. აქ სულ ერთია, თქმაა ეს ღვაწლი, თუ ქმნაა, იმიტომ, რომ ზოგჯერ თქმა ქმნა არის.

ილია ჭავჭავაძე


ერი მაშინაა ბედნიერი, მისი მომავალი მაშინ მიემართება სიკეთისაკენ, როცა მისი ბედი და საქმე მოწინავე პატიოსან და უანგარო ახალგაზრდობას აბარია. მათი ინტერესების იდეა საერთოა
.
ნიკო ნიკოლაძე

ილია ჭავჭავაძეჟან-ჟაკ რუსონიკო ნიკოლაძე

Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.