ტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძურიტიციან ტაბიძე - სიბრძნის საგანძური

Tician Tabidze (sibrdznis sagandzuri)


„ვეფხისტყაოსანი" - უკვდავი ქება სიყვარულისა. ბალმონტი ამბობს, რომ სიყვარულის ყველა პოემებს მას ურჩევნია „ტრისტანი და იზოლდა", მაგრამ, - იქვე უმატებს, - პოემა რუსთაველისა არ არის ნაკლებ მშვენიერი; მე არ შემიძლია ნაკლები აღტაცება განვიცადო იმითიო. ზეშთაგონებით ამბობდა ბალმონტი რუსთაველის სიყვარულზე, თუ რა ცეცხლის ქარბუქით გაიარა სხვა ევროპელი გენიოსების გულში; ამბობდა, რომ სიყვარულის გრძნობაა, რითაც იზომება სიდიადე ერისა. რაც უფრო დიდია ძალა სიყვარულისა, რომელიც ერმა ჩადო თავის მგოსნის სულში, მით უმეტეს კეთილშობილია, მით უფრო ამაღლებულია ხალხი. ქართველნი ცოტანი არიან, მაგრამ რუსთაველის მოცემით შეიქნენ დიდებულ ერად.
Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.