აფორიზმები - Aforizmebi (ქართ. , eng.)

სულიერ ცხოვრებაში
არ არსებობს ასეთი რამ, როგორც "შეუძლებელი".
როდესაც მიაღწევ ეგრეთ წოდებულ "შეუძლებელს",
ყველა შენი პრობლემა
შინაგანი და გარეგანი
გადაწყდება.
sri chinmois wignidan dila patijebs chems guls


აფორიზმები - Aforizmebi (ქართ. , eng.)

იმედი
არ არის უბრალოდ სიტყვა.
იმედი
დღევანდელის მშვენიერი ნერგია.
იმედი
ხვალინდელის ნაყოფიერი ხეა.

shri chinmois wignidan iogis azrebi aforizmebi
შრი ჩინმოის წიგნიდან "იოგის აზრები"


აფორიზმები - Aforizmebi (ქართ. , eng.)

ჩვენი იმედები
ისეთივე ღრმა უნდა იყოს,
როგორიც წყნარი ოკეანეა.

shio chinmois wignidan iogis azrebi aforizmebi

შრი ჩინმოის წიგნიდან "იოგის აზრები"


ფრაგული ანდაზა

სიყარული არც ერთ ასაკს არ ემორჩილება

ფრანგული ანდაზა

franguli andaza siyvaruli asaks ar emorchileba


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჯერ ბავშვი არ დაბადებულიყო და აბრაამს არქმევდნენოდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჯერ ფონს იკითხავენ და მერე წყალში შესტოპავენო.დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჯერ ხილი იხილე, მეხილე მერე იკითხეო.
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჯინიანს მხოლოდ საკუთარი სიმართლისა სჯერაოდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჯიუტსა და ჯორზაქარას სინანული გასჩენიყო, მაგრამ უკვე გვიან იყო, არაფერი შველებიყო.დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჯიხვმა თქვა: ჩემს ზემოთ მარტო ღმერთიაო..დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჰგავს უხორთუმო სპილოსა ჭკვიანი კაცი, ბრიყვია.დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჰა, შორსწასული და ჰა, შინმოუსვლელიო.დანარჩენი იხილეთ სრულიადში