ქართული ანდაზები

ურემი მძიმეა, მაგრამ ტვირთს კი ამსუბუქებსო
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


აფორიზმები


არავინაა ისეთი მდიდარი, რომ ღიმილი არ სჭირდებოდეს, არავინაა ისე ღარიბი იგი ვერ გასცეს.დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


აფორიზმები


ადამიანის ცხოვრება მარხილში შებმული ძაღლივითაა. თუ პირველი არ ხარ პეიზაჟი შენს წინ არ იცვლება.დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


აფორიზმები


ფეხსაცმელს პატრონი კი არა, გზა ცვეთავს.დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


აფორიზმები


თუ ქმარი ცოლს მანქანის კარს უღებს, ან მანქანაა ახალი, ან ცოლი…დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზები

ფათერაკს თვალი არ უჩანს
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზები

ქათამი რომ წყალს დალევს, ზევით ღმერთს შეხედავს – ღმერთო შემარგეოდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზები

ქვეითი ცხენოსანს დასცინოდა
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზები

ქორი ქორსა სჩეკს, ძერა ძერუკასაო
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გოეთეს აფორიზმები

ვისაც აქვს რაიმე ქონება , ხმალიც ხელთ უნდა ეპყრას.
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გოეთეს აფორიზმები

ჯერ არცერთი ცოდვა არ შემხვედრია , რომ შესაფერ გარემოებაში მეც არ ჩავიდინო.
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გოეთეს აფორიზმები

გონება სასტიკია , გული სჯობია გონებას.
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში