ქართული ანდაზები


პატარა ვიყავ დიდისა მეშინოდა, დიდი გავხდი, პატარისა მეშინიანო


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზები


რომელი მგელიც მე არ შემჭამს, დაე დიდხანს იცოცხლოსოდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზები


უპატრონო ეკლესიას ეშმაკ
ები დაესიაო


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზები


საოხრეზე ნაშოვნი სატიალოზე დაიხარჯაოდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზები


სადაც არა სჯობს – გაცლა სჯობს კარგისა მამაცისაგანდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზები


სიფრთხილეს თავი არ ატკივაოდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზები


ტირილითა და გლოვითა მტერი არ შეშინდებაოდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


აფორიზმები


სტატისტიკურად ბედნიერება უფრო ხშირად თვალთმაქცობაა, ვიდრე ფაქტიდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზები

სადაც არა სჯობს – გაცლა სჯობს კარგისა მამაცისაგან
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზები

სანამ თონე ცხელია, პურიც მანამდე გამოაცხვე განელდება – აღარ გამოაცხობსდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზები

სირცხვილი – სიკვდილიაო
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზები

ტირილითა და გლოვითა მტერი არ შეშინდებაოდანარჩენი იხილეთ სრულიადში