ქართული ანდაზა

qartuli andaza andazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi aforizmebi citatebi frazebi
გველსა თავისი წელი დაკლაკნის, ადამიანს თავისი ჭირიო.


ქართული ანდაზა

qartuli andaza andazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi aforizmebi citatebi frazebi
გულად ვაჟკაცზე მშრომელი სამი გაფრენით მეტია.


ინდური ანდაზა

induri andaza andazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi aforizmebi citatebi frazebi
ერთს რომ სახლი ეწოდეს, მეორე ხელს ითბობს. ესეთია ეს წუთისოფელი.


ქართული ანდაზა

qartuli andaza andazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi aforizmebi citatebi frazebi
გული ბრძენისა იქ არის, სადაც ტირიან, ბრიყვისა - სადაც ყვირიან.


რუსული ანდაზა

qartuli andaza andazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi aforizmebi citatebi frazebi
დედაკაცსა და მთვრალს კაცს ცრემლი ადვილად უღირს.


ქართული ანდაზა

qartuli andaza andazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi aforizmebi citatebi frazebi
დათვმა თქვა: მე ადამიანის სიყვარულით ვერა ვძღები და ის კი - ჩემი მტრობითაო.


რუსული ანდაზა

rusuli andaza andazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi aforizmebi citatebi frazebi

დედაკაცის ჭკუა ხურჯინსა ჰგავს.


ჩინური ანდაზა

chinuri andaza andazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi aforizmebi citatebi frazebi
ერთი თაობა რგავს ხეებს, მეორე ისვენებს მათ ჩრდილში.


ნორვეგიული ანდაზა

norvegiuli andaza andazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi aforizmebi citatebi frazebi

დამწვარ ბავშვს მაწონიც ცხელი ეგონა.


ქართული ანდაზა

qartuli andaza andazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi aforizmebi citatebi frazebi
ბებერმა თქვა: ხარჯს ეწევით, ბარემ მეც დამაქორწინეთო.


ქართული ანდაზა

qartuli andaza andazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi aforizmebi citatebi frazebi
ბებერმა კვერცხი თავქვეშ დაიდო, - ეგება აღდგომა მალე გამითენდესო.


ქართული ანდაზა

qartuli andaza andazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi aforizmebi citatebi frazebi
ავი მეზობელი ამომავალი მზეა, კარგი რაღა იქნებაო.