აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


ხამს მოყვარე მოყვრისათვის თავი ჭირსა არ დამრიდად,

გული მისცეს გულისათვის, სიყვარული გზად და ხიდად;

კვლა მიჯნურსა მიჯნურისა ჭირი უჩნდეს ჭირად დიდად,

აჰა, მაქვსმცა უმისოსა ლხინი არმად, თავი ფლიდად!Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.