მდუმარეთა დუმილი

mdumareta dumili epistoluri memkvidreoba eleqtronuli wigni elektronuli wigni elektronuli biblioteka eleqtronuli biblioteka

მდუმარეთა დუმილი

Authors: ჯვებენავა, გოგიტა
Subjects: ლექსები;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2009


გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლური მემკვიდრეობა

grigol orbelianis epistoluri memkvidreoba eleqtronuli wigni elektronuli wigni elektronuli biblioteka eleqtronuli biblioteka

გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლური მემკვიდრეობა

Authors: ღარიბაშვილი, ია
Subjects: ქართული ეპისტოლური ლიტერატურა;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2008


ფოთლების ხიდი

fotlebis xidi eleqtronuli wigni elektronuli wigni elektronuli biblioteka eleqtronuli biblioteka

ფოთლების ხიდი

Authors: შიოლაშვილი, ირმა
Subjects: ლექსები;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2009


ელინური მითები ნაწილი I

elinuri mitebi nawili I eleqtronuli wigni elektronuli wigni elektronuli biblioteka eleqtronuli biblioteka

ელინური მითები ნაწილი I

Subjects: ძველი ბერძნული მითოლოგია;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 1938


ელინური მითები ნაწილი II

elinuri mitebi nawili II eleqtronuli wigni elektronuli wigni elektronuli biblioteka eleqtronuli biblioteka
ელინური მითები ნაწილი II


Subjects: ძველი ბერძნული მითოლოგია;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 1949


ჰოუნანა

hounana eleqtronuli wigni elektronuli wigni elektronuli biblioteka eleqtronuli biblioteka
ჰოუნანა = Hounana

Authors: ოტობაია, გური
Subjects: ლექსები; ბალადები; ეპიკური პოემა; ესსე;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2008


არაბული რომანტიზმი

arabuli romantizmi eleqtronuli wignebi elektronuli wignebi
არაბული რომანტიზმი

Authors: ქუთელია, მურმან
Subjects: არაბული ლიტერატურა;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Abstract: ნაშრომში განხილულია არაბული რომანტიზმის წარმოშობისა და განვითარების, არაბი რომანტიკოსების მსოფლმხედველობასთან დაკავშირებული უმთავრესი საკითხები. წიგნი განკუთვნილია სპეციალისტებისა და არაბული ლიტერატურით დაინტერესებული პირთათვის. ის შეიძლება გამოყენებული იქნას დამხმარე სახელმძღვანელოდ არაბული ლიტერატურის შემსწავლელი სტუდენტებისთვის.


XX საუკუნის ამერიკელი პოეტები

XX saukunis amerikeli poetebi eleqtronuli wignebi elektronuli wignebi
XX საუკუნის ამერიკელი პოეტები

Subjects: ამერიკული პოეზია;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2008
Source: XX საუკუნის ამერიკელი პოეტები : [კრებული] / თარგმნა და ავტორთა შესახებ ცნობები დაურთო დათო ბარბაქაძემ - თბ. : თვითგამოცემა, 2008 - 157გვ. UDC: 821.111(73)-1
Language: Georgian
Extent Format: 157 გვ.
Created: 2009-06-17
Modified: 2009-06-17


ევროპული და ამერიკული პოეზიის ნიმუშები (III)

evropuli da amerikuli poeziis nimushebi eleqtronuli wignebi elektronuli wignebi
ევროპული და ამერიკული პოეზიის ნიმუშები

Subjects: ევროპის ხალხთა პოეზია; ამერიკული პოეზია;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2001
Source: ევროპული და ამერიკული პოეზიის ნიმუშები (მესამე კრებული) / თარგმნა და ავტორთა შესახებ ცნობები დაურთო დათო ბარბაქაძემ - თბ., 2001 – 215 გვ. (დათო ბარბაქაძის ჟურნალის ბ-კა); ISBN 99928-0-091-7 : UDC: 821(4)-1 + 821.111(73)-1
Language: Georgian
Extent Format: 215 გვ.
Created: 2009-06-17
Modified: 2009-06-17


ევროპული და ამერიკული პოეზიის ნიმუშები

evropuli da amerikuli poeziis nimushebi eleqtronuli wignebi elektronuli wignebi
ევროპული და ამერიკული პოეზიის ნიმუშები

Subjects: ევროპის ხალხთა პოეზია; ამერიკული პოეზია;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Abstract: “ევროპული და ამერიკული პოეზიის ნიმუშების” მეორე წიგნში თავი მოიყარა ჩემს მიერ ბოლო დროს თარგმნილმა ლექსებმა. ორიგინალიდან გადმოქართულებულია მხოლოდ კონდრატიევი და დრაგომოშჩენკო. საჭიროდ მივიჩნიე დანართის მოცულობის გაზრდა, რათა ერთგვარი ფონი შემექმნა მკითხველისთვის ძირითად ნაწილში წარმოდგენილი მასალების უკეთ გასაგებად. ბაშლარისა და ბარტის იდეებმა დიდი გალენა ირონია ევროპულ და ამერიკულ ლიტერატურულ სამყაროზე, დერიდას(და საერთოდ პოსტსტრუქტურალისტების) შემოქმედების გარეშე კი საერთოდ წარმოუდგენელია თანამედროვე ხელოვნება. აქვეა წარმოდგენილი კარენ სვასიანის წერილი, რომელიც სტრუქტურალისტებისგან პრინციპულად განსხვავებულ პოზიციაზე დგას და მათ დაუფარავად ეკამათება, თუმცა ეს კრიტიკა – საქმეში ჩახედული მკითხველი უმალ აღმოაჩენს – ავტორის პოზიციის გაცხადება უფროა, ვიდრე კრიტიკა. ვფიქრობ, კრებული იმ მჭიდრო კავშირსაც გამოკვეთს, რომელიც ფილოსოფიასა და პოეზიას შორის არსებობს. ასეთი კავშირის თვინიერ ხომ ლაპარაკიც ზედმეტია ამა თუ იმ გარემოში სალიტერატურო სიტუაციის არსებობაზე.
Date of Issue: 1993
Source: ევროპული და ამერიკული პოეზიის ნიმუშები (მეორე კრებული) / თარგმნა და ავტორთა შესახებ ცნობები დაურთო დათო ბარბაქაძემ - თბ., 1993 – 99 გვ. (დათო ბარბაქაძის ჟურნალის ბ-კა); UDC: 821(4)-1 + 821.111(73)-1
Language: Georgian
Extent Format: 99 გვ.
Created: 2009-06-17
Modified: 2009-06-17


ევროპული და ამერიკული პოეზიის ნიმუშები

evropuli da amerikuli poeziis nimushebi eleqtronuli wignebi elektronuli wignebi
ევროპული და ამერიკული პოეზიის ნიმუშები

Subjects: ევროპის ხალხთა პოეზია; ამერიკული პოეზია;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Abstract: კრებულში წარმოდგენილია ევროპული და ამერიკული პოეზიის ნიმუშები, რომლებიც არ მითარგმნია უშუალოდ დედნიდან (თუ არ ჩავთვლი გ. ალექსეევის ლექსებს). მასალის შერჩევისას არც რაიმე მკაცრად განსაზღვრული კონცეფციით მიხელმძღვანელია. უღრმეს მადლობას მოვახსენებ ინგლისური ენის სპეციალისტს ნატო ალხაზიშვილს, რომელმაც პაუნდის და ჯეფერსის ქართული ბწკარედები გამიმზადა. წიგნის დანართში მოთავსებულია ფუტურიზმის და დადაიზმის მანიფესტები, რაც მკითხველისთვის უფრო ხელშესახებს გახდის ზოგიერთ პოეტურ ტექსტს. იგივე მიზანს ემსახურება შედარებით ვრცელი საინფორმაციო წერილი პაუნდის შესახებ, ასევე – ცნობები ავტორთა შესახებ.
Date of Issue: 1992
Source: ევროპული და ამერიკული პოეზიის ნიმუშები ( პირველი კრებული) / თარგმნა და ავტორთა შესახებ ცნობები დაურთო დათო ბარბაქაძემ - თბ., 1992 - 85 გვ. (დათო ბარბაქაძის ჟურნალის ბ-კა); UDC: 821(4)-1 + 821.111(73)-1
Language: Georgian
Extent Format: 85 გვ.
Created: 2009-06-17
Modified: 2009-06-17


სხარტული აზრები

sxartuli azrebi eleqtronuli wignebi elektronuli wignebi wigni ramishvili silovan
სხარტული აზრები

Authors: რამიშვილი, სილოვან
Subjects: გამონათქვამები;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Abstract: მსოფლიოს ბრძენთა ნააზრევი, გარდა ძირითადი საქმიანობისა, წარმოჩენილია მათი აფორიზმებით, რომლითაც მიმოფენილია მსოფლიოს ხალხთა მხატვრული თუ მეცნიერული ლიტერატურა. ,,ნამდვილი სიბრძნე სიტყვამცირეა” _ ამტკიცებდა ლევ ტოლსტოი და უდავოა, რომ სწორედ ასეთია ჭეშმარიტი აფორიზმი. ეს პატარა კრებული მკითხველს დაეხმარება აზრტევადი, სხარტული აზროვნების ჩამოყალიბებაში.
Date of Issue: 2010
Source: სხარტული აზრები / ს. რამიშვილი; თბ., 2010 - 123 გვ. ISBN 978-9941-0-2984-4 : UDC: 821.353.1-84
Language: Georgian
Extent Format: 123 გვ.
Created: 2010-12-14
Modified: 2010-12-15