ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები

ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები

Authors: გაბიძაშვილი, ენრიკო

Subjects: ძველი ქართული ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია;


ლიტერატურული ნარკვევები და წერილები

ლიტერატურული ნარკვევები და წერილები

Authors: ინაური, ვახტანგ

Subjects: ქართული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა;


ფარვანა

Authors: თხილავა, ეკა

Subjects: მოთხრობა;

DDC Subject: Literature & rhetoric


იდუმალთა მარში

Authors: მარადელი, მათე

Subjects: პოეზია;

DDC Subject: Literature & rhetoric


თეთრი ნისლი


Authors: მარადელი, მათე

Subjects: პოეზია;

DDC Subject: Literature & rhetoric


ლიტერატურის თეორია

ლიტერატურის თეორია

Authors: უელეკი, რენე; უორენი, ოსტინ

Subjects: ლიტერატურის თეორია;


მიჯნა მიჯნურობისა

მიჯნა მიჯნურობისა

Authors: იაკობაშვილი, რაულ

Subjects: პოეზია;


ზღაპარი ბექნა ბიჭზე

ზღაპარი ბექნა ბიჭზე

Authors: მაცაბერიძე, ბონდო

Subjects: ზღაპარი;


შაჰინშაჰი

შაჰინშაჰი

Authors: კაპუშცინსკი, რიშარდ

Subjects: პოლონური ლიტერატურა; ირანის ისტორია;


ხათრიანი კაცი

ხათრიანი კაცი

Authors: ჩანტლაძე, ლერი

Subjects: რომანი;


გადაუღებელი წვიმების შემდეგ

გადაუღებელი წვიმების შემდეგ

Authors: კობიაშვილი, გულო

Subjects: ნოველები; ლექსები;


მამაკაცური უდაბნოს მზე


მამაკაცური უდაბნოს მზე

Authors: ნებიერიძე, მურად

Subjects: ლექსები;