სხვისი ცხოვრება

სხვისი ცხოვრება (sxvisi cxovreba)

Authors: შერვაშიძე, გიორგი (Shervashidze Giorgi)

Subjects: მოთხრობები;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: მონასტერი; ჩემი პირველი უცხო(ვ)ელი; ავტობიოგრაფია; ირონია; სხვისი ცხოვრება; მიწის გამყიდველი; მინდა – არ მინდა წუხილი; ანიმა; "ღვთისმშობლისანი"; შეუნდე; ბითური; გიორგი; შეწირული ცხვარი; მობილური; ძველით ახალი წელი – 2001; მკითხაობა; ძაძები და სიშიშვლე; სცენარი ვიდეორგოლისთვის.
Date of Issue: 2009
Source: სხვისი ცხოვრება / გ. შერვაშიძე; შემდგ.– რედ. ლ. გოგიჩაიშვილი; რედ. ზ. ქინქლაძე; მხატვ. – დიზაინ. გ. ქადაგიშვილი; თბ. "ეროვნული მწერლობა" –2009 – 84 გვ. ISBN 978-9941-0-0392-9 : UDC: 821.353. 1-3
Language: Georgian
Extent Format: 84 გვ.
Created: 2009-05-01
Modified: 2009-05-01


მტევნის ნაჟური

მტევნის ნაჟური

(mtevnis najuri)


Authors: ჭანკოტაძე, ვახტანგ (Chankotadze Vakhtang)
Subjects: ლექსები;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2006
Source: მტევნის ნაჟური / ვ. ჭანკოტაძე; რედ. აკაკი ბიძინაშვილი (წინასიტყვ. ავტ.) - გორი, 2006 - 13 გვ. UDC: 821.353.1-1
Language: Georgian


სითბო ჩემკენ და ჩემგან

სითბო ჩემკენ და ჩემგან

(sitbo chemken da chemgan)


Authors: ჭანკოტაძე, ვახტანგ (Chankotdze Vakhtang)
Subjects: ლექსები;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2009
Source: სითბო ჩემკენ და ჩემგან / ვ. ჭანკოტაძე; რედ. აკ. ბიძინაშვილი; თბ. 2009 – 80 გვ. ISBN 978-9941-0-1106-1 : UDC: 821.353.1-1
Language: Georgian
Extent Format: 80 გვ.
Created: 2009-04-28
Modified: 2009-04-28


ბოლო ვაგონის ლექსები

ბოლო ვაგონის ლექსები

(bolo vagonis leqsebi)


Authors: ჭანკოტაძე, ვახტანგ (Chankotadze Vakhtang)
Subjects: ლექსები;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2008
Source: ბოლო ვაგონის ლექსები / ვ. ჭანკოტაძე; რედ. თ. კლიმიაშვილი; ფოტო მ. ეგნატაშვილისა - თბ., 2008 : ს/ს "პირველი სტამბა" - 160გვ. - ISBN 978-9941-0-0966-2 : UDC: 821.353.1-1
Language: Georgian
Extent Format: 160 გვ.
Created: 2009-04-24
Modified: 2009-04-28


ბედისწერა

ბედისწერა (bediscera)

Authors: ჭანკოტაძე, ვახტანგ (Chankotadze Vakhtang)

Subjects: სენტიმენტალური რომანი
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2007


ლეგენდები

ლეგენდები (legendebi)

Authors: ჭანკოტაძე, ვახტანგ (Chankotadze Vakhtang)

Subjects: ლექსები;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2007


კიბის 75 საფეხური

კიბის 75 საფეხური

(kibis 75 safexuri)


Authors: ჭანკოტაძე, ვახტანგ (Chankotadze Vakhtang)

Subjects: ლექსები;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2007
Source: კიბის 75 საფეხური: / ვ. ჭანკოტაძე; რედ. ვ. ჩხიკვაძე ; მხატვ. ნ. ჟოჟუაშვილი - თბ., 2007 - 29გვ. UDC: 821.353.1-1
Language: Georgian
Extent Format: 29 გვ.
Created: 2009-04-24
Modified: 2009-04-24


ეგზისტენციალისტური ტენდენციები თანამედროვე ბერძნულ მწერლობაში

ეგზისტენციალისტური ტენდენციები თანამედროვე ბერძნულ მწერლობაში

(ა.ფრანგიასი, დ. ხაძისი, ს. პლასკოვიტისი)

(egzistencialisturi tendenciebi tanamedrove berdznul mwerlobashi)


Authors: გაფრინდაშვილი, თეა (Gafrindashvili Tea)

Subjects: ბერძნული ლიტერატურა; ეგზისტენციალიზმი;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: სარჩევი; შესავალი; პირველი ნაწილი; 1. ეგზისტენციალიზმის გზა / ფილოსოფიიდან ლიტერატურამდე; 2. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდის საბერძნეთი და ბერძნული ლიტერატურა; 3. ეგზისტენციალიზმი და XX საუკუნის ბერძნული ლიტერატურა; 4. ა. ფრანგიასი, დ. ხაძისი, ს. პლასკოვიტისი (ცხოვრება და მოღვაწეობა); მეორე ნაწილი; 1. ანდრეას ფრანგიასის “შავი ჭირის” აბსურდის სამყარო და აბსურდის გმირები; 2. “შავი ჭირის” პერსონაჟების მიმართება ბუნების ელემენტებისადმი; 3. ადამიანის გაუცხოების პრობლემა დიმიტრის ხაძისის შემოქმედებაში; 4. ადამიანი შეუცნობელი სამყაროს წინაშე დ. ხაძისის მოთხრობების “წყლის მოქცევის დრო” და “წმინდა გიორგი” მიხედვით; 5. ს. პლასკოვიტისი “კაშხალი ” – სიტყვა-სიმბოლო; 6. “თავისუფლება” და სიკვდილის მეტაფიზიკური გააზრება ს. პლასკოვიტისის რომანში “კაშხალი”; დასკვნა; გამოყენებული ლიტერატურა.
Date of Issue: 2005
Source: ეგზისტენციალისტური ტენდენციები თანამედროვე ბერძნულ მწერლობაში (ა.ფრანგიასი, დ. ხაძისი, ს. პლასკოვიტისი) / თ. გაფრინდაშვილი: დის... 2005–151 გვ. – – ბიბლიოგრ: გვ.145–151. UDC: 821.14'06+165.742
Language: Georgian
Extent Format: 151გვ.
Created: 2009-04-16
Modified: 2009-05-18


მოთხრობები და რადიოპიესები

მოთხრობები და რადიოპიესები

Authors: შატაიძე, ნუგზარ (Shataidze Nugzar)

Subjects: მხატვრული ლიტერატურა;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Source: მოთხრობები და რადიოპიესები / ნ. შატაიძე: 155 გვ. – UDC: 821.353.1-3+821.353.1-2


ქართული გვარ-სახელები ტომი I

ქართული გვარ-სახელები ტომი I

(qartuli gvar-saxelebi tomi I)


Authors: ახუაშვილი, იაკობ (Axuashvili Iakob)
Subjects: ქართული გვარ-სახელები; ქართული გვარების ისტორიოა;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2005
Source: ქართული გვარ-სახელები=Грузинские фамилии и имена=Georgian Names & SurNames : ტ. 1: მასალები ქართული გვარების ისტორიისათვის / ი. ახუაშვილი: რედ.: ა. ღლონტი; სრ. საქ. მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირი-"გვარიშვილობა", საქ. ეროვნ. აკად. - მე-2 შესწ. და შევს. გამოც. - თბ. : მესხეთი - ; 2005 - 1046 გვ. ISBN 99940-0-541-3 : UDC: 811.353.1'373.2 + 929.52(479.22)
Language: Georgian
Extent Format: 1046 გვ.
Created: 2009-03-26
Modified: 2009-03-26

[center] გადმოწერე "ნაწილი I "


[/center]


მცირე რამ "ვეფხისტყაოსნისა’’ და შოთა რუსთველის შესახებ

მცირე რამ "ვეფხისტყაოსნისა’’ და შოთა რუსთველის შესახებ

Authors: იზორია, ლევან (Izoria Levan)

Subjects: რუსთაველი შოთა და მისი ,,ვეფხისტყაოსნისა;’’ქართული თეატრალური ტერმინოლოგია

ქართული თეატრალური ტერმინოლოგია

(qartuli teatraluri terminologia)


Authors: ლობჯანიძე, ივლიტა (Lobjanidze Ivlita)

Subjects: ქართული თეატრალური ლექსიკა;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: ნაშრომის ზოგადი დახასიათება; შესავალი; თავი I ქართული თეატრალურ-სანახაობითი კულტურის საწყისები და მისი განვითარების ისტორია; თავი II ქართულ თეატრალურ ტერმინთა შესწავლის ისტორიისათვის; თავი III თეატრალური ტერმინოლოგიის სემანტიკური ველი და თემატური ჯგუფები; თავი IV თეატრალურ-სანახაობითი ტერმინები ძველსა და საშუალ ქართულში §1. თეატრალური ნაგებობის აღმნიშვნელი ტერმინ «თეატრის» სინონიმები ძველ ქართულში; §2. ტერმინი «მსახიობი» და მისი ერთ-ერთი სინონიმი ძველ ქართულში; §3 სქესის გრამატიკული კატეგორიის გამოხატვა ძველ ქართულ თეატრალურ ტერმინებში; §4. «სახიობა» - «სახისმეტყველების» სემანტიკური მიმართებისათვის; §5. «მღერა» - «თამაშობის» სემანტიკური მიმართებისათვის; §6. გოდების სახიობა _ ტრაგედია; §7. ტერმინის «ზრუნის» შესახებ; §8. ერთი მივიწყებული თეატრალური ტერმინის (ქსოვილის) შესახებ; §9. თეატრალური ტერმინი «დასი»; თავი V თეატრალური ტერმინ-დერივატები ქართულში; §1. ძველი ქართული თეატრალური ტერმინები; §2. უცხოური წარმოშობის ტერმინები; §3. თეატრალური დერივაციული ტერმინები პრეფიქსული, სუფიქსური და კონფიქსური წარმოების მიხედვით; დასკვნა; დამოწმებული ლიტერატურა; წყაროები; შემოკლებანი.