თხზულებათა სრული კრებული : 10 ტომად / ტომი III - ელექტრონული წიგნითხზულებათა სრული კრებული : 10 ტომად / ტომი III
txzulebata sruli krebui 10 tomad tomi 3 eleqtronuli wignebi eleqtronuli biblioteka elektronuli Digital Library
Authors: ბარნოვი, ვასილ
Subjects: მოთხრობები; რომანები;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: მოთხრობები, რომანები: ფარჩის ახალუხი; ხურდა; ყვავილებში; აჩრდილი სიკვდილისა; მიმქრალი შარავანდედი; შინაური მტერი; ვერცხლით სნეული; შენიშვნები, ვარიანტები შენიშვნები, ვარიანტები; უცნობ სიტყვათა განმარტება.
Date of Issue: 1961
Source: ტომი III : მოთხრობები; რომანები / ვ. ბარნოვი; ტექსტი გამოსაც. მოამზადა, შენიშვნები და ვარიანტები დაურთო დ. რამიშვილმა; თხზულებათა სრული კრებული : 10 ტომად / სარედ. კოლ.: გ. ლეონიძე; (რედ.) ს. ყუბანეიშვილი; მ. ჩიქოვანი; საქ. სსრ მეცნ. აკად., რუსთაველის სახ. ქართ. ლიტერატურის ინ-ტი - თბ. : საბჭ. მწერალი, 1961-401 გვ. UDC: 821.353.1 + 821.353.1-3 + 821.353.1-31
Language: Georgian
Extent Format: 401 გვ.
Created: 2009-12-15
Modified: 2009-12-15


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.