ვასილ ბარნოვის (ბარნაველის) პროზა

 (ხმები: 3)


ვასილ ბარნოვის (ბარნაველის) პროზა

Authors: ინაური, ვახტანგ
Subjects: ქართული პროზის ისტორია და კრიტიკა;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Abstract: ნაშრომში მონოგრაფიულად შესწავლილი და განხილულია ქართული ლიტერატურის კლასიკოსის ვასილ ბარნოვის (ბარნაველის) შემოქმედება. მოცემულია მისი ძირითადი პრობლემა- ტიკის და ზნეობის, სიყვარულის ბარნოვისეული კონცეფციის ანალიზი. მწერლის ისტორიული რომანების ლიტერატურულ წყაროებთან შედარება-შეპირისპირების გზით ავტორი ახასიათებს მწერლის განსხვავებულ მხატვრულ-იდეურ პოზიციებს ზნეობასთან და ისტორიულ ფაქტებთან მიმართებაში. ნაშრომში გამორკვეულია, აგრეთვე ვ. ბარნოვის შემოქმედებაში ასახული რელიგიურ- ფილოსოფიური და ეთიკურ-ესთეტიკურ შეხედულებათა თანმთხვევა და განსხვავება ანტიკური ხანის და ახალ ევროპელ ფილოსოფოსთა ნააზრევთან. (პლატონი, ნეოპლატონიკოსები, ლ. ფოიერბახი, ა. კასირელი და სხვა). წიგნი განკუთვნილია ჰუმანიტარული სპეციალობის სტუდენტებისათვის, ვ. ბარნოვის შემოქმედების შესწავლით და მწერლობით დაინტერესებული მკითხველისათვის.
Table Of Contents: წარმართული პანთეონი ვ. ბარნოვის «არმაზის მსხვრევაში»; სიყვარულის ფენომენი და მისი ასახვა ლიტერატურაში; სიყვარულის ბარნოვისებრი კონფექცია ფილოსოფიურ კონტექსტში; ბარნოვისეული სიყვარული ანტიკურ კონტექსტში; გენდერი და სიყვარული ვასილ ბარნოვის პროზაში; ოჯახის შექმნის პრობლემა და სიყვარული; სოციალური საკითხი და სიყვარული; სარწმუნოება და სიყვარული; არმაზის მსხვრევა – ქრისტიანობის დასაწყისი; მშვენიერება ვასილ ბარნოვის პროზაში; სიყვარული ვასილ ბარნოვის შემოქმედებაში და მისი ფოლკლორული წყაროები; ზნეობრივი იდეალები ვასილ ბარნოვის «ტრაფობა წამებულში»; რეზიუმე; Summary; გამოყენებული ლიტერატურა.
Date of Issue: 2009
Source: ვასილ ბარნოვის (ბარნაველის) პროზა / ვ. ინაური; რედ. ქ. გრძელიშვილი; ახალციხე - 2009 - 83 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 82. ISBN 978-9941-0-1412-3 : UDC: 821.353.1-3+821.353.1(092 ბარნოვი)
Language: Georgian; English

Extent Format: 83 გვ.
Created: 2009-10-21
Modified: 2012-02-09


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.