არაბული რომანტიზმი

 (ხმები: 8)


arabuli romantizmi eleqtronuli wignebi elektronuli wignebi
არაბული რომანტიზმი

Authors: ქუთელია, მურმან
Subjects: არაბული ლიტერატურა;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Abstract: ნაშრომში განხილულია არაბული რომანტიზმის წარმოშობისა და განვითარების, არაბი რომანტიკოსების მსოფლმხედველობასთან დაკავშირებული უმთავრესი საკითხები. წიგნი განკუთვნილია სპეციალისტებისა და არაბული ლიტერატურით დაინტერესებული პირთათვის. ის შეიძლება გამოყენებული იქნას დამხმარე სახელმძღვანელოდ არაბული ლიტერატურის შემსწავლელი სტუდენტებისთვის.
Table Of Contents: შესავალი; თავი I. „ნაჰდა» (აღორძინება) და ახალი არაბული ლიტერატურა; თავი II. რომანტიზმის წარმოშობა და განვითარება არაბულ ლიტერატურაში; §1. რომანტიზმის წარმოშობის და განვითარების ფაქტორები; §2. სენტიმენტალიზმი და რომანტიზმი;§3. არაბი რომანტიკოსების ლიტერატურულ-ესთეტიკური შეხედულებები; თავი III. სოციალურ-პოლიტიკური და რელიგიურ-ფილოსოფიური საკითხები არაბი რომანტიკოსების შემოქმედებაში; §1. სოციალური საკითხები. სინამდვილე და იდეალი. ოცნების სამეფო; §2. ქალთა ემანსიპაცია. სიყვარული. რომანტიკული ტანჯვა; §3. ბუნება. სოფელი.სიზმარ §4. რელიგიური და ფილოსოფიური თემები; §5. პატრიოტული მოტივე §6. რომანტიკული გმირი; თავი IV. არაბი რომანტიკოსები; §1. ხალილ მუტრანი; §2. მუსტაფა ლუტფი ალ-მანფალუტი; §3. ჯებრან ხალილ ჯებრანი; §4. ილია აბუ მადი; §5. აჰმად ზაქი აბუ შადი; §6. აბუ ლ-კასიმ აშ-შაბი; დასკვნა; Арабский романтизм; გამოყენებული ლიტერატურა.
Date of Issue: 2009
Source: არაბული რომანტიზმი / მ. ქუთელია; რედ. ნ. ფურცელაძე; გამომცემლობა «მწიგნობარი», 2009 –352 გვ. ISBN 978-9941-9079-6-8 : UDC 821.411.21.09:808.514
Language: Georgian; Russian
Extent Format: 352 გვ.
Created: 2009-07-06
Modified: 2009-10-05


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.