ნიუტონი, აინშტაინი და გრავიტაცია

ნიუტონი, აინშტაინი და გრავიტაცია

სანამ დავიწყებდეთ ასტრონომიის სწავლას აუცილებელია რაღაც საკითხები ვიცოდეთ ფიზიკიდან. ყოველშემთხვევაში გრავიტაცია აუცილებლად. ასტრონომები არიან გრავიტაციის ექსპერტები, რადგან პლანეტები, ვარსკვლავები და გალაქტიკები გრავიტაციის მიზიდულობის ძალით მოძრაობენ. პირველი ნიუტონმა შეამჩნია გრავიტაცია და მისი ფორმულაც ჩამოაყალიბა მსოფლიო მიზიდულობის სახელით, მაგრამ თავად ნიუტონმაც არ იცოდა, თუ რა არის გრავიტაცია. შემდგომში, აინშტაინის აზრით, გრავიტაცია ეს არის სამყაროს გამრუდების შედეგი, მაგრამ რა არის თვითონ სამყაროს გამრუდება, რა აზრი დევს ამაში.

კითხვები ბევრია და სწორედ ამიტომ ამ გაკვეთილში ნახავთ რა არის გრავიტაცია. როგორ გროვდებოდა ცოდნა ბევრი, დიდი მეცნიერის დამსახურებით,როგორებიც იყვნენ გალილეი, კეპლერი, ნიუტონი და აინშტაინი. გაიგებთ ნიუტონის კანონებს და ძალიან მოკლედ აინშტაინის ფარდობითობის თეორიას.

ისააკ ნიუტონმა (1643 – 1727) გალილეო გალილეის, კეპლერისა და კოპერნიკის ექსპერიმენტებისა და დაკვირვებების შედეგად დაგროვილი მონაცემების ბაზაზე და მათემატიკის დამატებით ჩამოაყალიბა 3 კანონი, რომელიც ნიუტონის 3 კანონის სახელწოდებითაა ცნობილი.(დაწვრილებით ამ კანონებს ნახავთ ფიზიკის განყოფილებაში) მან ასევე აღმოაჩინა გრავიტაციის ძალის ფორმულა, რომელიც ცნობილია როგორც მსოფლიო მიზიდულობის ძალა და აგრეთვე განავითარა კალკულუსი, როგორც მოძრაობის განტოლებების ამოხსნის კარგი საშუალება.

ჩვენ ვიცით სიჩქარის ფორმულა v=x/t და ჩვენ ვიცით აჩქარების ფორმულა a=v/t. სიჩქარე ეს არის გადაადგილების ცვლილების შეფარდება დროსთან, აჩქარება კი სიჩქარის ცვლილება დროში შეფარდებული დროსთან. პირველი გვიჩვენებს რამდენად სწრაფად იცლვება რაღაც ობიექტის მდებარეობა, მეორე კი გვიჩვენებს რამდენად სწრაფად იცვლება სიჩქარე. ასევე, ვიცით რომ ორივე ვექტორული სიდიდიეა ანუ აქვთ მიმართულება.

გრავიტაცია, ვინაიდან და რადგანაც ის მიზიდულობის ძალა, როდესაც თავისკენ იზიდავს სხეულს, ააჩქარებს მას. ანუ ყველა სხეული აჩქარებულად ვარდება დედამიწაზე, რასაც სიმძიმის ძალის აჩქარება ეწოდება. ასევე ნებისმიერი სხეული ერთმანეთის მიმართ მოძრაობს გრავიტაციის გამო აჩქარებულად, მაგალითად მთვარე დედამიწის მიმართ.


მაგრამ უნდა დაიმახსოვროთ, რომ გრავიტაციის მიერ მინიჭებული აჩქარება არ არის დამოკიდებული სხეული მასაზე(დეტალებისთვის იხილეთ ფიზიკის ფუნდამენტების გვერდი) და ყველა სხეული ერთნაირად,ერთდროს, ვარდება. ეს იყო გალილეის აღმოჩენა.

ნიუტონის პირველი კანონის თანახმად სხეული თუ მოძრაობს ის არასდროს არ გაჩერდება ან შეიცვლის სიჩქარეს თუ მასზე რამე ძალამ არ იმოქმედა. მაგალითად თუ გაქრა მზე და ყველაფერი სამყაროში დედამიწის გარდა, დედამიწა არასდროს არ გაჩერდება და წრეზე მოძრაობის მაგივრად, იმოძრავებს წრფეზე.

მე-2 კანონის თანახმად სხეულის აჩქარება პირდაპირპროპორციულია ძალი და უკუპროპორციულია მასის: a=F/m F=ma. სხეული კი აჩქარდება ძალის გასწვრივ.ნიუტონის მე-3 კანონი. თუ რამე F ძალით მოქმედებს რაღაც სხეული მე-2 სხეულზე, იგივე ძალით მოქმედებს მე-2 პირველზე.

ასევე ნიუტონის წყალობით გვაქვს მსოფლიო მიზიდულობის ძალა.

ყველა ეს ზემოთხსენებული კი საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ ყველა პლანეტის და მისი თანამგზავრის წრიულ ორბიტაზე მოძრაობის მიზეზი. მაგალითად, დავფიქრდეთ დედამიწასა და მთვარეზე. მათ შორის მოქმედებს მიზიდულობის ძალა. ორივე იზიდავს ერთმანეთ, მაგრამ რადგან დედამიწა შედარებით უფრო დიდი და მასიურია, მთვარე მოძრაობს დედამიწის გარშემო. მთვარე იმოძრავებდა წრფივად და არაფერი შეაჩერებდა მის სიჩქარეს და მიმართულებას, რომ არ ყოფილიყო დედამიწა. მაგრამ დედამიწა ყოველ უსასრულოდ მცირე წერტილში ააჩქარებს მთვარეს დედამიწის ცენტრის მიმართულებით და ეს აიძულებს მთვარეს ყოველ ასეთ მცირე მანძილზე დედამიწისკენ იმოძრაოს აჩქარებით.ორბიტაზე მოძრაობის უკეთ გასაგებათ განვიხილოთ ერთი მაგალითი. ვთქვათ ვისვრით რაიმეს დედამიწის გასწვრივ. იმისათვის, რომ მან დაიწყოს ორბიტაზე მოძრაობა უნდა მივანიჭოთ, რაღაც სიჩქარე. იმ ძალით თუ ვისვრით, რაც ადამიანებს გვაქვს, ვიცით რომ რამოდენიმე მეტრში დაეცემა მიზიდულობის გამო. მაგრამ თუ გამოვიყენებთ რამეს, რითაც შეგვეძლება საკმარისი ძალა მივანიჭოთ, შეგვიძლია ეს სხეული ვამოძრაოთ ორბიტაზე, ან სულაც პარაბოლაზე, ან ჰიპერბოლაზე.დედამიწის ცენტრიდან 42,250 კმ დაშორებით სატელიტები ზუსტად 24 საათს ანდომებენ ორბიტაზე მოძრაობას, რაც საშუალებას იძლევა სატელიტი სულ ერთი ქვეყნის მაღლა იყოს. თუ დაბალ მანძილზე გავუშვებთ მაშინ მეტი სიჩქარით იმოძრავებს სატელიტი და თუ უფრო შორ მანძილზე მაშინ ნაკლები სიჩქარით.
[img=right]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTboLg54jt86q7YbPEzE8Nx3nkQtGx_IYYIZA8KiqzqTyt5K6MA[/img]
ასევე, მოკლედ განვიხილოთ კეპლერის კანონები.

პლანეტები მოძრაობენ მზის გარშემო ელიფსზე.
დროის ტოლ მონაკვეთებში, ერთი და იმავე ფართობს გადიან.
პლანეტების ორბიტის პერიოდის კვადრატების შეფარდება ტოლია დიდი ნახევარღერძების კუბების შეფარდებისა.

აინშტაინმა(1879 – 1955) აღმოაჩინა, რომ ნიუტონის კანონები აღწერდა და გამოსადეგი იყო მხოლოდ იმ სხეულებისთვის,რომლებიც მოძრაობდნენ სინათლის სიჩქარეზე ბევრად ნაკლები სიჩქარით.

მან დაწერა ფარდობითობის სპეციალური თეორია და ფარდობითობის ზოგადი თეორია.

დამკვირვებლები ვერასდროს გაიგებენ თავიანთ მოძრაობას ერთმანეთის მიმართ, თუ არ არის ათვლის წერტილი.

სინათლის სიჩქარე ყოველთვის ერთი და იგივეა რა მიმართულებითაც არ უნდა ვმოძრაობდეთ მისი გავრეცელებიდან
ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ამ პოსტულატებიდან გამომდინარეობს, რომ დრო ნელდება და სიგრძე მცირდება სხეული თუ მოძრაობს სწრაფად და სხეულის ენერგია გაჩერებულ მდგომარეობაში არ არის 0-ის ტოლი, არამედ:

რაც შეეხება ფარდობითობის ზოგად თეორიას. მთავარი პოსტულატი ისაა, რომ ვერ გავიგებთ აჩქარება ჩვენი სისტემის აჩქარებული მოძრაობითაა გამოწვეული, თუ დიდი ობიეექტის მიერ გამოწვეული გრავიტაციით. ეს არის ექვივალენტობის პრინციპი.

თუ დიდი სიდიდით აჩქარებულ, ვთქვათ, კოსმოსური ხომალდზე არის დამაგრებული რაღაც სინათლის წყარო, რომელიც წამიერად გაანათებს მოძრაობის მართობულად და ამ სინათლის ტრაექტორიას დავაკვირდებით დავინახავთ, რომ ის წავა წრფივად. ახლა მთელი ფოკუსირება გააკეთეთ ამ მოვლენაზე. სინათლის ანთებიდან ხომალდიც სწრაფად მოძრაობს, ამიტომ თუ წარმოვიდგენთ სინათლის ტრაექტორიას თავად ხომალდიდან ის იქნება მრუდწირული

ესე იგი, აჩქარებული ობიექტებისთვის სინათლე იხრება, აასე რომ, გრავიტაციის მიერაც სინათლე გადაიხრება, ზემოთ თქმული პრინციპის გამო. :)

ეს მოვლენა ექსპერიმენტულად არის შემოწმებული და დიდ ობიექტებთან ჩავლისას სინათლე მართლაც გადაიხრება. ესე იგი გრავიტაციის ახალი განმარტება აინშტაინის წყალობითა ესაა სივრცე-დროი გამრუდება.ეს მოვლენა საკმაოდ მნიშვნელოვანია ასტრონომებისთვის, რადგან დიდი ობიექტების გამო უკან მდებარე ვარსკვლავები სხვა ადგილას ჩანან ან, როგორც ქვემოთ სურათზე ჩანს,რადგან უკან მდებარე ვარსკვლავების სინათლის ფოკუსირებას ახდენენ. ეს ეფექტი საკმაოდ შესამჩნევია შავი ხვრელების მიერ გადახრილი სინათლის დროს. ასე რომ გრავიტაციის ბუნების ცოდნა საკმაოდ მნიშვნელოვანია ასტრონომიული დაკვირვებების დროს.


შავი ხვრელები,ნეიტრონული ვარსკვლავები, თეთრი ჯუჯები

არსებობს ბევრი სახის ვარსკვლავი. ზოგი გიგანტი,ზოგი პატარა. ზოგი პატარა შესაძლოა ბევრად დიდზე მეტად ანათებდეს და ასე შემდეგ. გიგანტური და სუსტად მანათობელი ვარსკვლავია, მაგალითად ბეტელჰეიზე.მცირე ზომის და მაღალი ტემპერატურის, კაშკაშა ვარსკვლავია მაგალითად სირიუსი. თეთრი ჯუჯები კი ისეთი მცირე ზომის და მკვრივი ვარსკვლავებია,რომ ვარსკვლავის ერთი კუბური სანტიმეტრი შესაძლოა ათეულობით ტონას იწონიდეს.
ვარსკვლავები ასევე განსხვავდებიან ცხოვრების ‘სტილითაც’. სამყაროში რომ ყველაფერი ხან ქრება ხან ჩნდება ამაზე მგონი შევთანხმდებით. ხოლო ვარსკვლავების შემთხვევაში, მათი ცხოვრების დასასრული განსხვავებულია. ეს განსხვავება დამოკიდებულია მათ ზომებზე და რაღა თქმა უნდა დიად გრავიტაციაზე.
როგორ მუშაობს ვარსკვლავი? ვარსკვლავში მიმდინარეობს თერმობირთვული რეაქციები, რომლებიც წვის შედეგად გამოასხივებს დიდ ენერგიას. მაგალითად მზე,რომელიც დედამიწაზე ყველა ენერგიის საწყისისა. ბირთვული რეაქციების გამომუშავებული ენერგიის ხარჯზე ხდება ისე,რომ ვარსკვლავი ინარჩუნებს ფორმას და ‘უძლებს’ გრავიტაციას. ანუ გრავიტაციის მოქმედება შეიძლება წარმოიდგინოთ, ვითომდა ფეხბურთის ბურთს აწვებით ყველა მხრიდან. ბურთში ჰაერი(ბირთვული რეაქცია) თუ არ არის დაიჩუტება თუ დავბერავთ გაწონასწორდება და გაიბერება.

ასე მარტივადაც არ არის საქმე. რამდენიმე მილიარდი წლის შემდეგ, როდესაც ბირთვული საწვავი გამოილევა, გაზის წნევა ხდება ნაკლები გრავიტაციულზე. ამ უკანასკნელის წყალობით ვარსკვლავი იწყებს შეკუმშვას და ბოლოს იმდენად კრიტიკულ,ძალზედ მცირე ზომას მიაღწევს, რომ წამებშ ხდება კოლაფსი,აფეთქება.
ძირითადად 3 სახის დასასრული შეიძლება ჰქონდეს ვარსკვლავს. გააჩნია მასებს.
თუ ვარსკვლავის მასა მცირეა და არ აღემატება მზის 1/2-ს მაშინ გრავიტაციული ‘დაწოლა’ არ იქნება დიდი და აფეთქება შეიძლება იქნეს შეჩერებული ელექტრონული გაზის წნევით.ასე წარმოიშობა ‘თეთრი ჯუჯის’ რიგის ვარსკვლავები,რამდენიმე ათასი კმ დიამეტრით. შეკუმშვის შეჩერება უზარმაზარი კინეტიკური ენერგიის გარდაქმნას სითბურად. აფეთქება ხდება გარეთ,ანუ გარსი განიტყორცნება სივრცეში.ეს ეგრედწოდებული სუპერნოვას აფეთქებაა.
თუ ვარსკვლავის მასა მზის მასის 1,2-ზე მეტია, მაგრამ არ აღემატება ორჯერ მზის მასას შეკუმშვა შესაძლოა აღარ შეჩერდეს თეთრი ჯუჯის სტადიაში.ის შემდგომაც იკუმშება და გადაიქცევა ნეიტრონულ ვარსკვლავად. როდესაც ზომები ძალიან მცირდება და დიამეტრი აღწევს ათეულ კილომეტრებს ბირთვები იშლება და ნივთიერება გარდაიქმნება ნეიტრონებად. ვარსკვალავი გადაიქცევა 10-12კმ დიამეტრის და უდიდესი სიმკვრივის მქონე სწრაფად მბრუნავ პატარა ნეიტრონულ ვარსკვლავად. მაგრამ უფრო მეტი სიმკვრივის მქონე ‘ვარსკვლავი’ შავი ხვრელია.

თუ ვარსკვლავის მასა 2-ჯერ მეტია მზისაზე, მაშინ გრავიტაციული ძალა იმდენად დიდია,რომ შეკუმშვას ხელს აღარაფერი უშლის. შეკუმშვა ხდება წერტილამდე წამზე ნაკლებ დროში და ხდება სრული აფეთქება. ნივთიერების შეკუმშულობა იმდენად დიდი ხდება, რომ კოლაფსის დროს ცენტრი ვარკვლავისა ითრევს ყველაფერს და ვეღარაფერი აღწევს რადიუსს მიღმა. ჩვენი მზის შემთხვევაში ეს რადიუსი იქნებოდა დაახლოებით 3 კმ. გრავიტაციული მიზიდვა იმდენად დიდია რომ თვით სინათლესაც კი აღარ შეუძლია გამოხწევა.ამიტომ ასეთი ვარსკვლავის დანახვა შეუძლებელია და ამიტომ ეწოდა შავი ხვრელი.
ერთი გიგანტური შავი ხვრელი აღმოჩენილია ჩვენი გალაქტიკის ცენტრშიც. შავი ხვრელების დანახვა პრინციპულად შეუძლებელია და ასეც არის მაგრამ ერთ კანონზომიერების მიხედვით შავ ხვრელსაც გააჩნია მასა რის გამოც აქვს ტემპერატურა,ხოლო ტემპერატურის გამო ხდება მისი აორთქლება, ადრე თუ გვიან…


კაშკაშა მზე გაცილებით საშიშია, ვიდრე გვგონია

ადამიანები, რომლებიც დროის უმეტეს ნაწილს მცხუნვარე მზეზე ატარებენ, საკუთარ ჯანმრთელობას დიდ საფრთხეში აგდებენ. ამ დასკვნამდე მივიდნენ გერმანელი მეცნიერები მიუნხენიდან, რომლებიც “Geo Risk Research” პროექტის ფარგლებში ატარებდნენ კვლევებს.

მათ მიერ წარმოდგენილი მონაცემების თანახმად, ულტრაიისფერი გამოსხივების შეფასების სადღეისოდ გამოყენებული მეთოდიკა კორექტული არ არის, რადგან იგი გარკვეულ ზედაპირზე მხოლოდ პირდაპირი ულტრაიისფერი სხივების მოქმედებას ითვალისწინებს. ამასთან დახრილი ზედაპირიდან არეკლილი სხივების ზემოქმედებას თითქმის უგულებელყოფენ. შეცდომაც სწორედ ამაშია: როგორც აღმოჩნდა, არეკლილი სხივების იგნორირება არ შეიძლება.

«ადამიანის სხეული ისეთნაირადაა მოწყობილი, რომ მას პრაქტიკულად არ გააჩნია ჰორიზონტალური სიბრტყეები,» – განაცხადა კვლევის ავტორმა დოქტორმა პიტერ ჰეპემ – «ამიტომ მასზე მოქმედებენ არა იმდენად მზიდან მომავალი პირდაპირი ულტრაიისფერი სხივები, რამდენადაც სხვადასხვა ზედაპირებიდან არეკლილი და ამ ზემოქმედების უგულვებელყოფა დაუშვებელია.


როგორ ხდება მთვარის დაბნელება - rogor xdeba mtvaris dabneleba

მთავრის დაბნელება — დაბნელება, როდესაც მთვარე შედის დედამიწის ჩრდილის კონუსში. დედამიწის ჩრდილის დიამეტრი 363 000 კმ-ია (მთვარის მინიმალური სიშორეა დედამიწიდან) და მთავრის დიამეტრზე სამჯერ დიდია, ამიტომ მთვარე შეიძლება იყოს მთლიანად დაბნელებული. მთვარის დაბნელება ხდება მინიმუმ ორჯერ წელიწადში. დაბნელება მეორდება ყოველ 6585⅓ დღეში (ანუ 18 წელი, 11 დღე და ≈8 საათი - ამ პერიოდს საროსი ეწოდება). მთვარე დედამიწის ერთადერთი ბუნებრივი თანამგზავრია. მას რაიმე ფორმალური სახელი გარდა მთვარისა არ გააჩნია, თუმცა ზოგადად მეცნიერულ შრომებში მას „ლუნა"-დაც (ზედს. ლუნარული) მოიხსენიებენ (ლათ. Luna). მისი სიმბოლოა ნახევარმთვარე. მთვარის საშუალო სიშორე დედამიწიდან 384 399 კმ-ია. პერიგეუმში მანძილი 363 104 კმ -ია და აპოგეუმში 405 696 კმ. დიამეტრი 3 476 კმ-ია.
პირველი ხელოვნური ობიექტი, რომელიც მთვარეზე დაეშვა იყო „ლუნა 2“ (1959). პირველი ფოტოსურათები მთვარის დედამიწისგან მოფარებულ მხარეს გადაიღო „ლუნა 3“-მა იმავე წელს. პირველი ადამიანები, რომლებმაც მთვარეზე დადგეს ფეხი იყვნენ ხომალდიდან „აპოლო 11“ (აშშ, 1969).


სადამდე მიგვიყვანს სამყაროს მუდმივი გაფართოება - sadamde migviyvans samyaros mudmivi gafartoeba

დაახლოებით ერთი საუკუნის წინ მეცნიერებს სჯეროდათ, რომ მთელი კოსმოსი მხოლოდ ირმის ნახტომისაგან შედგებოდა. მეოცე საუკუნეში ასტრონომიის გაუმჯობესებამ ნათელი მოჰფინა სამყაროს გამოაგნებელ მასშტაბებს. სწორედ მაშინ დადგინდა, რომ სამყაროს 90 პროცენტზე მეტი ჯერ კიდევ გამოსაკვლევია. ამ აღმოჩენამ მეცნიერები ფიზიკის ძირითადი წარმოდგენებისა და ცნებების გადასინჯვის აუცილებლობის წინაშე დააყენა.

მეცნიერებმა სინათლის სიჩქარეზე დაკვირვებით უცნაური რამ შენიშნეს. მათ დაადგინეს, რომ დამკვირვებლებთან მიმართებაში სინათლის სიჩქარე ყოველთვის ერთნაირია, იმის მიუხედავად, თუ რა სისწრაფით მოძრაობს თავად დამკვირვებელი. ეს ყველაფერი ძალიან ალოგიკური იყო. ამ თავსატეხს ახსნა მას შემდეგ მოეძებნა, რაც 1905 წელს ალბერტ აინშტაინმა ფარდობითობის თეორია აღმოაჩინა, რომლის თანახმადაც მანძილი, დრო და მასა ფარდობითია.


ვარსკვლავები - varskvlavebi

ობიექტი წარმოადგენს წყალბადის ატომის ბირთვების ერთობლიობას, მოძრავს საერთო გრავიტაციის ცენტრის მიმართ. წყალბადის გარდა, ვარსკვლავი თავისი არსებობის პლეადესი, ვარსკვლავთა ჯგუფი დასაწყისში, სხვა ნივთიერებასაც შეიცავს მცირე ოდენობით. ტაურუსის თანავარსკვლავედში. ვარსკვლავისუდიდესი გრავიტაციული ძალა წარმოქმნის საკმარის წნევას იმისათვის, რომ წყალბადის ატომის ბირთვებს შორის დაიწყოს თერმობირთვული გარდაქმნა, ანუ დაიწყოს თერმობირთვული რეაქცია, წყალბადის ბირთვები შეერთდეს და წარმოქმნას ჰელიუმის ბირთვი.


2012 წელი და ასტრონომია - 2012 weli da astronomia

ჩვენი პლანეტა დედამიწა არ წარმოადგენს იდეალურ სფეროს, მისი პოლარული რადიუსი (6356,78 კმ) ეკვატორულ რადიუსზე (6378,14 კმ) ნაკლებია, მზის და მთვარის არათანაბარი გრავიტაციული ზეგავლენის შედეგად, დედამიწის ღერძი ირხევა ( მაგ. 1). პროცესიონალური რხევის პერიოდი შეადგენს 26000 წელს (მაგ.2) ამის გამო დედამიწის ღერძი ”მიუთითებს სხვადასხვა ვარსკვლავზე”. თუ დედამიწა ამჯამად მიუთითებს პოლარულ ვარსკვლავზე,მაშინ 5000 წლის წინ იგი მიუთითებდა ალფა (დრაკონის) ვარსკვლავზე , ხოლო 8000 წლის შემდეგ მიუთითებს ვეგაზე. პროცესიონალური მოძრაობა პასუხს აგებს ბუნიობის და ნაბუნიობის მდებარეობის ცვლილებაზე. (მაგ.3) ძველმა ასტრონომებმა ამოხსნეს პროცესიონალური მოძრაობა თანავარსკვლავედების გადაადგილების მიხედვით და გამოთვალეს , რომ ციკლის ხანგრძლიობა უტოლდება 25600-დან 26000-მდე წელს.