ნანა სელეპანოვა - წითელი კაბით

წითელი კაბით
გადმოვდგები
სახლის აივანს
და თლილ თითებით
ავაჟღერებ,
როცა დაირას,