ნანა სელეპანოვა - შაიქმენ ჩემდა დარდადა

ჭალებს ჩამოწვნენ ნისლები,
წვიმა მისველებს თმებსაო,
გზად შამეყარა ვაჟაი,
თვალ დაუყენებს მტერსაო.