ნანა სელეპანოვა - მოლოდინი

შეფუთულ გრძნობებს დაუკარგავთ
სიამე ხიბლის,
მზე ჰორიზონტებს შეუერთდა
დაღლილ ალერსით,
შენ განშორებამ და დაკარგვამ
გასწავლეს შიში
და შიშგანცდილი ყველა მომხვდურს
შიშით აგდებდი.