ნანა სელეპანოვა - დაშნა თუ მშვილდი

მე ვემსგავსები,
იმ ჩამქრალ ბუხარს,
სად ნაღვერდალი
ცრემლებით ღვივის,
მე ვემსგავსები,
იმ ყარიბ სტუმარს,
ვისი დანახვაც
სევდისგან იხსნის