ნანა სელეპანოვა - ადიოს

ფიქრებში ღამემ ვით გაათიოს,
კრთები სიზმარისგან ძილმორეული,
გაახელ თვალებს, იტყვი - "ადიოს"-
ასეთი ახლო და შორეული.