ნანა სელეპანოვა - სალაღობო — 4

ხომ შემპირდი, სიზმრად მოსვლას,
რატომ აღარ მოხვედი?
ამ საღამოს, თუ არ მოხვალ,
შემდეგ ღამეს მოგელი.