ნანა სელეპანოვა - სხვა გზა

რაც დაიწყო და რაც არაფრით
აღარ მთავრდება,
რაც გაწუხებს და არასოდეს
არ მოგასვენებს,
შენ უცაბედად შემოჭრილმა
უცხო სახებამ
და ნიაღვრებად მოვარდნილმა
ცრემლმა წაგლეკეს.