ნანა სელეპანოვა - ისევ წვიმს

შენთან წვიმს?
არა, ჩემთან
დარია
და მთებზე
თოვლიც
გადამდნარია...


ნანა სელეპანოვა - კაცია ქალის ამრევი

მიმზერს, ღიმილით მაშიშვლებს,
თვალ ავარიდე დევკაცს,
გაცოფებულმა ვიკივლე,
შეხედვას, როგორ ბედავ?!


ნანა სელეპანოვა - სადღაც აქ ჩემი სახლია ძველი

მეჩვენება, თუ ეს სიზმარია,
პატარა უბანს შეცვლია ფერი,
სადღაც, აქ ჩემი ძველი სახლია
და ქუჩა, სადაც ავიდგი ფეხი.


ნანა სელეპანოვა - სადღაც, აქ ჩემი სახლია ძველი

მეჩვენება, თუ ეს სიზმარია,
პატარა უბანს შეცვლია ფერი,
სადღაც, აქ ჩემი ძველი სახლია
და ქუჩა, სადაც ავიდგი ფეხი.