ნანა სელეპანოვა - თუ შეიყვარებ თავდავიწყებით

რა გემართება?
დაწყნარდი გულო,
უმისოდ ყოფნა
გაგიადვილდა,
შენ შეიყვარე
ყველაზე უფრო,
მან დაგივიწყა,
ასე ადვილად!