ნანა სელეპანოვა - საქართველოს მატიანე

რაც წაგართვეს, რაც კი
მტრებმა გაიტანეს,
ან აქამდე, მიკვირს,
როგორ მოხვედი,
და ირღვევა
საქართველოს მატიანე,
კეთილსა და ბოროტს
შორის ომებით.


ნანა სელეპანოვა - საქართველოს მატიანე

რაც წაგართვეს, რაც კი
მტრებმა გაიტანეს,
ან აქამდე, მიკვირს,
როგორ მოხვედი,
და ირღვევა
საქართველოს მატიანე,
კეთილსა და ბოროტს
შორის ომებით.


ნანა სელეპანოვა - იუდას კოცნა

მე განვერიდე
იუდას კოცნას,
მე ახლა შენი
წარსული მქვია...