ნანა სელეპანოვა - ლექსპრომტი

ახლა რასაც ვწერ, ყველა სიტყვა დიდზე დიდია,
თუმც მწერლობა და პოეტობა ფეხზე მკიდია.


უცხო ხილი

* * *