ერთი ცხოვრების ქრონიკა

ადამიანი თუ საბუთი....


ნანა სელეპანოვა - მაშინ, როცა


მაშინ, როცა ამ ლექსს ვწერდი,
მე, საბრალო, მონა შენი,
ლექსი სისხლით შეიღება
ჩემ გულიდან მონადენით.


ნანა სელეპანოვა - ყველაფერი სრულდება

ყველაფერზე გული მწყდება,
ყველაფერი რთულდება,
ყველაფერი, რაც იწყება,
ყველაფერი სრულდება.