ნანა სელეპანოვა -ცხოვრების გადაძახილი


ეს მზე, ეს მთვარე,
ცისარტყელა
ცაში ელვარე,
თუკი რამ მიყვარს,
ყველაფერი თუ გამაჩნია,
მეტი რა მინდა?
დღეებია მუდამ
მღელვარე,
სხვა ამის მეტი,
არაფერი არ
მაბადია!