ნანა სელეპანოვა - ლექსში ჩაკარგული


ალბათ, იმაში ვარ დამნაშავე,
რაც მითქვამს, სულაც, არ უნდა მეთქვა,
ან იქნებ, გულში რაც გადავმალე,
არ მოვიტანე გულამდე თქვენთან!

იქნებ, ტყუილად ვაფრინე სიტყვა
და ვგრეხდი, ისეც დაგრეხილ რითმებს,
დღეს არ მაშინებს ქარი და წვიმა,
წყენა მაშინებს, თქვენგან რომ ვითმენ!