მერაბ სალუქვაძე – მე არ მოვალ –

– მე არ მოვალ –

თუ ეგრეა, ნუღარ მომიკითხავ,
ეს მძივები თეთრად აიკინძა,
მე შევეშვი შენზე ღამით ბოდვებს
ეს სიზმრები ჩვენს ორს შორის დარჩეს ..