ცაი და პერექელები

"გარდაართხენ ცანი ვითარცა კარავნი"

ფსალმუნი 103

ყვავილთა სურნელს აღმოცენებულს,
აქვს მიწის მტვერი გადამდებელი,
და მას ცა აკრავს როგორც კარავი
ღვთიური ნიჭით გადამფენელი.


ხურციძე გაბრიელი - ერთი ... ნოლი

ერთი... ნოლი

(დიალოგი ათეისტთან)


I

მალე ჩვიდმეტი წლის გავხდები... თუმცა ამას რა მნიშვნელობა აქვს უფრო ის, რომ ყველას გონია ჯერ კიდევ არ გამოვსულვარ გარდატეხის ასაკიდან და მეუბნებიან: „როდის უნდა შეიცვალო, ძალიან უცნაური ხარ.“