გავაფრინე

ჩემი დღეები შენდამი სიყვარულს გავს არასდროს არიცვლება და არცაპირებს რომ შეიცვალოს.