მთებში ბილიკი მიიპარება - ლია ფანჩულიძე

ნუთუ დაეშვა სცენაზე ფარდა?!
განდიდებისთვის როგორ ვეწამო?!
რომ გაიზარდო უფრო მაღალი,
როგორ მიიწევ ცისკენ ლერწამო?


კაცი სახელით ფასდება - ლია ფანჩულიძე

მზეს ვერ წავართმევთ მზეობას.
მთვარეს ვერ მოვფენთ ჩეროსა.
ციდან ნაგზავნი ნისლები,
ვინ უნდა შეაჩეროსა?!