ტარიელ ხარხელაური - არ ყოფილიყო მარტოობა თავად შევქმნიდი ...

არ ყოფილიყო მარტოობა თავად შევქმნიდი,
ცაო, დაიმსხვრა ყველა მითი შენი სრულობის,
ბებერო მიწავ, ამოვდივარ შენი ქერქიდან,
ეს მე ვარ,
მე ვარ
ჟამი შენი მარტოსულობის.

tariel xarxelauri ar yofiliyo martooba tavad shevqmnidi poezia literatura


ტარიელ ხარხელაური - გაიცრიცება საღამოს ბინდი ...

გაიცრიცება საღამოს ბინდი,
ვიცი,
ამ დილით უნდა მოთოვლოს,
ვიცი,
ჩემი გზა საითაც მიდის,

tariel xarxelauri gaicriceba sagamos bindi tanamedrove mwerlebi literatura


ტარიელ ხარხელაური - დაზამთრდა ...

დაზამთრდა...
თოვლი არც ისე მიკვირს
და არც სიცივე -
სისხლში რომ ატანს
მე შინია ამ ატმის კვირტის

tariel xarxelauri dazamtrda tanamedrove mwerlebi poezia literatura


ზაზა ნეფარიძე - გაქვავებულა არწივი

გაქვავებულა არწივი,
ჯადო უსვრია ბედსაო,
შემოხვევიან სვავები,
ვერას აკლებენ კლდესაო.

zaza nefaridze gaqvavebula arwivi jado usvria bedsao


მე ხომ პატარა ვარ...

ნუ მთხოვ გავიზარდო... მე ხომ პატარა ვარ...
ჩემი ოცნებები ჯერ სულმთლად წრფელია...
ნუ მთხოვ გავიზარდო თორემ გეფიცები
ჯერ ისევ ისეთი გაბუტვა მჩვევია...