მერაბ სალუქვაძე - სიცოცხლის არია

ყვავილი ხომ ქალია
ფუტკარი კი პოეტი,
ყველამ სული დალია
თუ რითმები მკვდარია..

merab saluqvadze sicocxlis aria tanamedrove mwerlebi