ენამ თქვა

ენამ თქვა - ისეთ სიყვარულს რა ვუთხარი, რომელსაც მე ვჭირდებიო...


მერაბ სალუქვაძე

ქალი

ქალი ქალია, მაგრამ სათუთი
მის ანგელოზთა დიდი სამყარო,
ქალი ნაზია თუკი დაუთმობ
გადაგყვება და ლუკმას გაგიყოფს.