გოდერძი ჩოხელი -„ადამიანთა სევდა“

- რა გადარდებს?
- მე, არაფერი...
- სულ არაფერი?!
- არა.
- მაშ რატომა ხარ ეგე მოწყენილი?
- რა ვიცი, ისე, ქალაქი მომენატრა.
- შეყვარებული ხომ არა ხარ?
- არა, არა...


ტარიელ ჭანტურია - შენთან ძილი მინდა...

შენთან ძილი მინდა, შენგან შვილი მინდა
შენი სიცოცხლისთვის - თუნდ სიკვდილი მინდა
შენი შუქი მინდა, შენი ჩრდილი მინდა
შენი წყაროს წყალი, შენი ხილი მინდა.


ზვიად ცინდელიანი - ჯვრისწერა (ეძღვნება ჩემს მეუღლეს)

თანახმა ხარ მოიყვანო ცოლად?
სიყვარულში არ იცოდე ზღვარი,
ერთი ლუკმა მისთვის გაყო ორად,
ჭირშიც,ლხინშიც იყო მისი ქმარი?