სიზმარი დედამიწაზე

შემომხვდა მწვანე, მოლიან მთების...
ალმოდებული ბროწეულები,
ჩემი ნიგვზნარის გოლიათები,
მჯიღსიმსხოკაკალმოწეულები!