დათო არახამია - ვერ გამიგია

უმარტივესი ყოფა
ნასაზრდოები ნიჭით,
დაგმობს სულიერ ლპობას
აკენწლავდება იჭვი.


დათო არახამია - ის ნეტარება

რა დრო გასულა და აი დღესაც,
ვეკეკლუცები ვნებას გარეწარს.
იგივე მიწა,იგივე ზეცა,
ალერსის სითბოს კვლავ თავს მალეწავს.


დათო არახამია - ჩემი რისხვა

იმ ხსოვნას ვერ დავაძველებ,
რაც რომ ჩემში ხარობს;
შავს თეთრად ვერ ავაჭრელებ,
სხივს ვერ მოვწყვეტ ტატნობს.


მეგობარმა თუ არ გიმეგობრა...

მეგობარმა თუ არ გიმეგობრა, არ იდარდო...
შენ ხომ უმეგობრე მას...
სიყვარულმა თუ არ გიერთგულა, შენ ხომ ერთგული ხარ კვლავ...
არ იდარდო,..არ!..