შენ ხომ მეფე ხარ ...

იცი, არ ვიცი, რატომ გიყვარვარ...
მე ხომ უბრალო, სულ სხვა ზნისა ვარ ...
არა, არ მესმის, რისთვის გიყვარვარ ?!
შენ ხომ მეფე ხარ, მეკი ვინა ვარ ?!