გალაკტიონ ტაბიძე - ჩემმა ახალგაზრდობამ

ჩემმა ახალგაზრდობამ, დღემან პირმოცინარემ,
განვლო, ვით გაზაფხულის შფოთიანმა მდინარემ.

მაგრამ ხანგადასული გული ისევ გულია,
არ ვფიქრობ, რომ ყოველი უქმად დაკარგულია

galaktion tabidze chemma axalgazrdobam


გალაკტიონ ტაბიძე - ჩემი სიმღერა

ზოგს ოქრომკედით მონაქსოვარი,
სურათი რამე, კარგზე მგლოვარი,
ზოგს ვარდი - წიგნში ჩანატოვარი, -
ყველას რაიმე აქვს სახსოვარი.

galaktion tabidze chemi simgera


გალაკტიონ ტაბიძე - ჩემი გულია დღეს ეს შავი ზღვა

ჩემი გულია დღეს ეს შავი ზღვა,
თავმიდებული აჭარის კალთებს.
რაც დატეხილა ჩემს თავზე რისხვა,
თქვენს მშვიდობიანს ასცდეს ხომალდებს.

galaktion tabidze chemi gulia dges es shavi zgva


გალაკტიონ ტაბიძე - ჩემო მენავე

ჩემო მენავე, შენი ფიქრი
და შენი ზრუნვა
გაუზიარე შენს მეგობარს:
მშფოთვარე ზღვასა.


გალაკტიონ ტაბიძე - ჩვენი მნათობი ცეცხლისფერია

ცეცხლივით ჩვენი ტრიალებს ხანა,
ჩვენი მნათობიც ცეცხლისფერია;
მან ბევრი რული და მშვიდი ნანა
ქარიშხლის ხმებით მოიგერია.

galaktion tabidze chveni mnatobi cecxlisferia


გალაკტიონ ტაბიძე - ჩვენ, პოეტები საქართველოსი

გულში იმავე გრძნობით ბრუნდება
და მოლოდინი დარეკავს ჩუმი,
რომ არაერთხელ აგუგუნდება
დედამიწაზე კიდევ სამუმი.

galaktion tabidze chven poetebi saqartvelosi


გალაკტიონ ტაბიძე - ჩემს ირგვლივ

აჰა, ჩემს ირგვლივ ყველაფერმა იცვალა ფერი.
ვარდ-ყვავილებით მოიქარგა წყაროს ნაპირი.
მზისა სხივებით აფერადდა ცისა ეთერი,
ჭალაზე მწყემსის აღუღუნდა მწუხარე სტვირი..

galaktion tabidze chems irgvliv


გალაკტიონ ტაბიძე - ჩვენში და მათთან

რას, რას იპოვი აქ, საზღვარგარეთ,
რომ ის ჩასთვალო მზედ ანდა მთვარედ?
არ ღირს მსოფლიოს მთელი სიმდიდრე
ერთ გაქროლება სამშობლო მხარედ.

galaktion tabidze chvenshi da mattan


გალაკტიონ ტაბიძე - ჩუმი შრიალით ხის ფოთლები მეგებებიან

ჩუმი შრიალით ხის ფოთლები მეგებებიან,
უსიზმრო ძილში ღრმად გართულან ალვის ხეები,
მტრედისფერ ცაზე მიბნედილნი ვარსკვლავნი თრთიან,
განსასვენებლად მთებს დართხმიან ცის კიდეები.

galaktion tabidze chumi shrialit xis fotlebi megebebian


გალაკტიონ ტაბიძე - ჩაკეტა კარი

ჩაკეტა კარი!.. სიცივე იგი
ვერ შემოანგრევს რკინეულ რაზას,
როცა გათავდა დიდი მიტინგი,
ის დაუბრუნდა ვარდებს და ვაზას.
galaktion tabidze chaketa kari


Mcvane.Ge-ს ადმინისტრაცია გილოცავთ ნიკოლოზობას

გილოცავთ დღევანდელ დღეს (განსაკუთრებით ნიკოლოზებს), წმინდა ნიკოლოზის მადლი შეგეწიოთ

“კანონად სარწმუნოებისა, და ხატად სიმშვიდისა, და მოძღვრად მარხვისა გყო შენ ქრისტემან, სამწყოსა შენისთვის ჭეშმარიტებით, ამისთვისცა მოიგე სიმდაბლითა სიმაღლე და სიგლახაკითა სიმდიდრე, წმინდაო დიდო მღვდელმთავარო ნიკოლოზ, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულითა ჩვენთათვის”.

(წმინდა ნიკოლოზის ტროპარი)


გიორგი არაბული - უსიტყვოდ მტოვებ


უსიტყვოდ მტოვებ,
... უსიტყვოდ მტოვებ ბედის ამარა,
მე უშენობა რომ არ შემეძლო,
შენ სწორედ ამან გაგათამამა.

usityvod mtoveb giorgi arabuli