გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები
ერთნაირად ძნელია გული მოიგო იმის, ვისაც ძალიან უყვარს და იმის, ვისაც სულ აღარ უყვარს
.
ლაროშფუკოდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

ერთი წამისა გულის ნების პოვნისათვის საუკუნოსა აუგსა და მოყივნებასა ნუ ჩაიჭრები. ათას წლამდინ გულის ნებისა პოვნა ერთ აუგად არა ღირს, ამით რომელ
ჯანგი მისი უკუნისამდინ დაეკვრის კაცსა
.
“ვისრამიანი“

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები

დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები
ერთი და იმავე ადამიანის გულში შესანიშნავად თავსდება წვრილმანობა და სულგრძელობა, სიბოროტე და გულმოწყალება, სიძულვილი და სიყვარული
.
მოემიდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ღმერთო ვიღაცამ დამასამაროს!

ტრიალ მინდორზე თვალცრემლიანმა
წერა დავიწყე წყეული ლექსის,
ვხედავ ცხოვრება შეთითხნილ ტალახს
სიცილ-ხარხარით როგორაც მესვრის.
gmerto vigacam damasamaros leqsebi


ვიღაცა ნატრობდა

ვიღაცას უყვარდა,
ვიღაცა ნატრობდა,
ვიღაცა,ვიღაცის სიყვარულს ნანობდა..
ვიღაცა ტიროდა,
ვიღაცა კიოდა,


ავტორი: მარიამ გევორქიანი


გრიგოლ ორბელიანი - სავათნავას მიბაძვა


სავათნავა მქვიან, არუთინა ვარ,
ანაბანა ვიცი, სიტყვით წინა ვარ!
სავათნავა
grigol orbeliani savatnavas mibadzva


გრიგოლ ორბელიანი - მუხამბაზი

ნუ მასმევ ღვინოს, — უღვინოდ ვარ მთვრალ შენის ეშხით, —
თვარა მიმუხთლებს და წარმოჰსთქვამს ენა ყოველსა,
ესდენ ხან კრძალვით დაფარულსა ღრმად ჩემსა გულსა:
უიმედოსა შენდა მომართ ჩემს სიყვარულსა,
grigol orbeliani mixuambazi mukhambazi


გრიგოლ ორბელიანი - ნ... დმი

მნათობო! თვით შენ აღმიხსენ, რა მემართების, რასა ვჰგრძნობ,
როს გხედავ ვჰწითლდები, რად ვჰკრთები, ვჰშიშობ და
ვჰხარობ?
მაშინ რად ენა სდუმდების, როს შენთან უბნობას ვჰცდილობ,
grigol orbeliani ndmshi literatura


გრიგოლ ორბელიანი - მუხამბაზი

სულით ერთნო, მოლხინენო, აწ შეკრბით
თასით, ჯამით, ყანწით, აზარფეშებით!
ლხინის სუფრა მოჰფინეთ ყვავილებით;
ალავერდა∗ დასვით თარით ნაქებით,

grigol orbeliani muxambazi leqsebi


გრიგოლ ორბელიანი - მუხამბაზი


მუხამბაზო, რა ტკბილი რამ ხმა ხარო.
ჩამჩი-მელქო
გინდ მეძინოს, მაინც სულში მიზიხარ!
თვალთ ავახელ, ზედ წამწამზედ მიზიხარ!

grigol orbeliani muxambazi qartuli literatura


გრიგოლ ორბელიანი - მუშა ბოქულაძე


რას მიყურებ აგრე გაკვირვებითა,
ნუთუ სახე არ გინახავს მუშისა?
მკერდი ღია, ოფლით გასვრილ, მტვრიანი,
ფერით რკინა, კისერჩაჟანგებული,
grigol orbeliani musha boquladze literatura


გრიგოლ ორბელიანი - მოგონება

აჰა ადგილი, აჰა ის არე,
სად ხელმწიფობდი მშვენიერებით;
ჭალაკი იგი, იგივ მდინარე
და გაზაფხული მის ფეროვნებით!
grigolo orbeliani mogoneba qartuli literatura