ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
In vino veritas, in aqua sanitas.

ღვინოში ჭეშმარიტებაა, წყალში ჯანმრთელობა.


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
Ignorancia non est argumentum.

არცოდნა არ არის არგუმენტი.


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
Non tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire.

ლათინური ენის ცოდნა იმდენად თავმოსაწონი არაა, რამდენადაც მისი არცოდნა სამარცხვინო.


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
nullum crimen sine lege

არ არსებობს დანაშუალი კანონის გარეშე


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
In vino veritas.

ჭეშმარიტება ღვინოშია.


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
nulla poena sine lege

არ არსებობს სასჯელი კანონის გარეშე


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
Mens sana in corpore sano.

ჯანმრთელ სხეულში ჯანმრთელი სულია. (დეციმუს იუნიუს იუვენალისი)


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
Ibi victoria, ubi concordia.

სადაც გამარჯვებაა, იქ თანხმობაა.


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
homo locum ornat non locus hominem.

ადამიანი ამკობს ადგილს და არა ადგილი ადამიანს.


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.

მაშ, გვიხაროდეს, სანამ ახალგაზრდები ვართ.