ილია II


ადამიანები ეკლესიაში ხშირად მოდიან გასაჭირის გამო ან ავადმყოფობისგან
განკურნების სურვილით, ან, თუნდაც, სხვათა მიბაძვით, მაგრამ მათში თუ
ჭეშმარიტმა სინანულმა არ გაიღვიძა და ღვთისადმი ჩვენი დამოკიდებულება ამ
გრძნობას არ დაეფუძნა, რწმენა მალე გაფერმკრთალდება და ასეთნი ეკლესიიდანაც
თავიანთი ნებით განდგებიან


მაკიაველი

ადამიანი უფრო ჩქარა აწყენინებს იმას, ვინც უყვარს, ვიდრე იმას, ვისი შიშიც აქვს.


კონსტანტინე პაუსტოვსკი

ადამიანი უნდა იყოს ჭკვიანი, უბრალო, სამართლიანი, გაბედული და კეთილი. მხოლოდ ამის შემდეგ აქვს მას უფლება ატაროს მაღალი წოდება - ადამიანი.


არჩილ ჯორჯაძე

ადამიანი ყოველთვის ეძებს ბედნიერებას და თუმცა წლის ბოლოში, როცა უკან მოიხედავს და გადაავლებს თვალს განვლილ წელიწადს, იგი იშვიათად თუ ხედავს ამ წარსულში ბედნიერ დღეს, მაგრამ ამითი გული არ უტყდება, მაინც წინ იყურება, მაინც კეთილს ეძებს, მაინც კმაყოფილებას ეძებს.


ჟან მასლიონი

ადამიანი უძირო ორმოა ყოველგვარი უძლურებისა.


კვინტუს ტერტულიანე

brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvaebi brdznuli frazebi
ადამიანი უძლურია ჩასწვდეს საეკლესიო სიბრძნეს. უნდა იწამოს უკრიტიკოდ და უპირობოდ.


ლავროსი კალანდაძე

brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvaebi brdznuli frazebi
ადამიანი ყოველთვის უნდა ჩქარობდეს ხარჯოს თავისი ადამიანური ძალები სიკეთისათვის, სიყვარულისათვის, სილამაზისათვის.


პოლ ვალერი

brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvaebi brdznuli frazebi
ადამიანი ყოველთვის ცდილობს უარყოს ის, რისი დამტკიცებაც (გამოხატვაც) არ შეუძლია.


ქართული თქმა

qartuli tqma
ადამიანი უენო საქონელზედაც ადვილად ირყვნებაო


ჩანაკია პანდიტი

brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvaebi brdznuli frazebi
ადამიანი უბედურია, თუ შემდეგ სამ რამეს ხვდება ცხოვრებაში: ცოლის სიკვდილს სიბერეში, ფულის მინდობას ნათესავებისათვის, სხვებისაგან დამოკიდებულებას, რათა მშიერი არ დარჩეს.