გოხაძე - Gokhadze


გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი გოხა.
მურად და ლუარსაბ გოხაძეები 1873 წლის აღწერაში პატარა თონეთში მოიხსენიებიან.
1882 წელს პატარა თონეთში ესტატე ხელაძის თავდებად მოიხსენიება ისაკ გოხაძე.

საქართველოში 217 გოხაძე ცხოვრობს: თბილისში – 84, რუსთავში – 28, გარდაბანში – 27. არიან სხვაგანაც.


აკადემიკოს იაკობ ახუაშვილის მიერ მოწოდებული მასალების მიხედვით


სტეფანაშვილი - სტეფანიშვილი - Stefanashvili - Stefanishvili


გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი სტეფანე. სტეფანე ბერძნული წარმოშობის სიტყვაა და ნიშნავს გვირგვინს. ეს სახელი ფართოდაა გავრცელებული მთელ მსოფლიოში. ძველ ქართულში გავრცელებული ფორმა იყო სტეფანოზ, რომელიც გვხვდება ჯერ კიდევ მცხეთის ჯვრის წარწერებში, მეექვსე საუკუნეში. ამ სახელისგან წარმოქმნილი გვარებია: სტეფანაშვილი, სტეფანიშვილი, სტეფანია, სტეფნაძე და ტეფნაძე.
1873 წლის აღწერით, სოფელ ბორბალოს იასე და ალექსანდრე სოლოღოვების, იგივე სოლოღაშვილების მამულში მოიხსენიებიან ივანე და მისი ვაჟი, იოსებ სტეფანეშვილები.

საქართველოში 137 სტეფანაშვილი ცხოვრობს: 585 – სტეფანიშვილი; 365 – სტეფნაძე; 35 – სტეფანიძე.აკადემიკოს იაკობ ახუაშვილის მიერ მოწოდებული მასალების მიხედვით


ჯალალაშვილი - ჯალალი - Jalalashvili - Jalali


გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ჯალალი, რომელიც არაბული წარმოშობისაა და ქართულად სახელს, დიდებას, ძლიერებას ნიშნავს.
1843 წლიდან ჯალალაშვილები კოდაში ცხოვრობენ.
ამავე ძირისაა გვარები: ჯალადიშვილი, ჯალალი, ჯამარიშვილი.

საქართველოში 110 ჯალალაშვილი ცხოვრობს.
100 – ჯალადიშვილი;
89 – ჯალალი;
26 – ჯამარიშვილი.აკადემიკოს იაკობ ახუაშვილის მიერ მოწოდებული მასალების მიხედვით


გულიტაშვილი - Gulitashvili


გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი გულია, გულიტა.
ამავე ძირისაა გვარები: გულაძე, გულია, გულიაშვილი, გულისაშვილი, გულუა, გულუხია.
1721 წელს აგვადანეთში მოიხსენიება ევნეზა გულიტაშვილი.

საქართველოში 417 გულიტაშვილი ცხოვრობს: საჩხერეში – 191, თბილისში – 67, ოზურგეთში – 36. არიან სხვაგანაც.აკადემიკოს იაკობ ახუაშვილის მიერ მოწოდებული მასალების მიხედვით


სოსიაშვილი - Sosiashvili


გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი სოსია.
მისი კნინობითი ფორმებია: სოსე, სოსება, სოსელა, სოსიკა, სოსიკო, სოსიტა. სოსიაშვილი თევდორე ოჯახითურთ 1843 წლის აღწერით ღოუბანში მოიხსენიება.

საქართველოში 295 სოსიაშვილი ცხოვრობს: გორში – 145, თბილისში – 91, ქარელში – 27.
არიან სხვაგანაც.აკადემიკოს იაკობ ახუაშვილის მიერ მოწოდებული მასალების მიხედვით


გოგიძე - Gogidze


გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი გოგი. ამავე სახელის კნინობითი ფორმაა გიო, რომელიც დამოუკიდებელ სახელადაც გვხვდება.
1817 წელს ყმის ნასყიდობის წინში, რომელიც პავლე ნემსაძეს ბეჟან წერეთლისთვის მიუცია, კაღელა გოგიძე მოიხსენიება.
ბორბალოში მცხოვრებმა გლეხმა ივანე გოგიძემ 1829 წელს იქორწინა ვინმე დავითის ასულ მარიამზე. გვირგვინი უკურთხა მღვდელმა ანტონ ციმაკურიძემ.
გოგიძეები ცხოვრობენ ლეჩხუმში, შიდა ქართლში, იმერეთში.

საქართველოში 1 782 გოგიძე ცხოვრობს: გორში – 474, თბილისში – 375, წყალტუბოში – 297. არიან სხვაგანაც.აკადემიკოს იაკობ ახუაშვილის მიერ მოწოდებული მასალების მიხედვით


გოგინაშვილი - გოგიშვილი - Goginashvili - Gogishvili


გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი გოგი. მისი კნინობითი ფორმაა გოგინა.
1704 წელს პაპუა გოგინაშვილი მოიხსენიება პაპუნა გოსტაბაშვილის ყმის ნასყიდობის წიგნში.
1781 წელს კოდაში მოიხსენიება დავით ბარათაშვილის ყმა ივანე გოგინაშვილი. ამავე ძირისაა გვარი გოგიშვილი.

საქართველოში 2 608 გოგინაშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 744, გურჯაანში – 444, გორში – 399. არიან სხვაგანაც. 2 317 გოგიშვილი.აკადემიკოს იაკობ ახუაშვილის მიერ მოწოდებული მასალების მიხედვით


ხოსროშვილი - Khosroshvili


გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ხოსრო, რომელიც სპარსული წარმოშობისაა და ქართულად სახელგანთქმულს, დიდებულს ნიშნავს. მისი კნინობითი ფორმებია: ხოსია, ხოსიტა, ხოსროა, ხოსროვა, ხოსროველა, ხოსრუა, ხოსუა.
1818 წელს ეგნატე ხოსროშვილი ნათლავს ქალიშვილს ქეთევანს.
ამავე ძირისაა გვარები: ხოსიაშვილი, ხოსიეიშვილი, ხოსრიაშვილი, ხოსრაშვილი, ხოსრუაშვილი.

საქართველოში 531 ხოსროშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 174, დუშეთში – 84, რუსთავში – 60. არიან სხვაგანაც.აკადემიკოს იაკობ ახუაშვილის მიერ მოწოდებული მასალების მიხედვით


ჭამელაშვილი - Chamelashvili


გვარის ფუძეა მეტსახელი ჭამელა.
თიანეთში მცხოვრებ გიორგი ჭამელაშვილს შეეძინა ქალიშვილი, რომელიც მონათლა მღვდელმა აბრამ თეთრაძემ და სახელად მარიამი უწოდა. ნათლია იყო გულუა ჩივაძე.

საქართველოში 69 ჭამელაშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 53, გარდაბანში – 10, დმანისში – 2. არიან სხვაგანაც.აკადემიკოს იაკობ ახუაშვილის მიერ მოწოდებული მასალების მიხედვით


ოსიაშვილი - Osiashvili


გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ოსია.
1721 წელს სამშვილდეში მოიხსენიება დავით ოსიაშვილი.
ამავე ძირისაა გვარები – ოსიძე, ოსიაური.

საქართველოში 878 ოსიაშვილი ცხოვრობს: გარდაბანში – 249, თბილისში – 200, გურჯაანში – 169. არიან სხვაგანაც.აკადემიკოს იაკობ ახუაშვილის მიერ მოწოდებული მასალების მიხედვით