ბრძნული გამონათქვამი სიყვარულზე - brdznuli gamonatqvami siyvarulze

მხოლოდ გიყვარდეს - და მაშინ შეძლებ, გააკეთო ყველაფერი, რასაც მოისურვებ.


ბრძნული გამონათქვამი სიყვარულზე - brdznuli gamonatqvami siyvarulze

სიყვარულს სიმშვიდე და სილაღე მიაქვს გულში, აცოცხლებს მას; სიძულვილი აშფოთებს და ავიწროებს. ვისაც მავანი ეჯავრება, საკუთარ თავს ტირანად უდგას, შტერზე შტერია.


ბრძნული გამონათქვამი სიყვარულზე - brdznuli gamonatqvami siyvarulze

სიყვარულის ბუნება ამგვარია: ყოველივე პირადულისა და თვით საკუთარი თავის მიცემა სხვათათვის, და სხვათა სიმძიმილის მიღება და საკუთარი მხრებით ზიდვა.


ბრძნული გამონათქვამი სიყვარულზე - brdznuli gamonatqvami siyvarulze

ნურასდროს ეცდებით ერთმანეთის მრისხანებით გამოსწორებას, რადგან განსაცდელი განსაცდელს ვერ აღმოფხვრის, არამედ ეცადეთ სიმდაბლითა და ჭეშმარიტი სიყვარულით. თუ ხედავ, რომ წინ მრისხანება გიძღვის, დროებით გადადე შეგონება. და როცა დაინახავ, რომ მრისხანებამ ჩაიარა, მშვიდობა დამყარდა და განსჯაც უვნებოდ მუშაობს, მაშინ თქვი სასარგებლო