ანდაზები - Andazebi

გაჭირვება მიჩვენე და მე გაქცევას გიჩვენებო.


ანდაზები - Andazebi

გველი გარედან არის ჭრელი, ადამიანი შიგნიდანო.


ანდაზები - Andazebi

გლახა ამპარტავანი ღმერთსაც სძულს და კაცსაცაო.


ანდაზები - Andazebi


გონიერი კაცი ქვეყანას ამშვენებს, უგუნური ქვეყნის ბარგიაო.


ბრძნული გამონათქვამი სიყვარულზე - brdznuli gamonatqvami siyvarulze

სიყვარულის ნაკლებობას ვერაფერი შეავსებს; მაგრამ სიყვარული ყველაფრის დანაკლისს ავსებს.


ბრძნული გამონათქვამი სიყვარულზე - brdznuli gamonatqvami siyvarulze

ესრეთი თვისება აქვს კაცის გულსა, თუ იგი არის აღვსებული წმიდა უმანკო სიყვარულითა, როდესაც პირი, ანუ საგანი, მისგან შეყვარებული, მარადის არის მის წინაშე, ყოველ დღე მასთან იქცევა, მაშინ მას არა აქვს ესოდენი ფასი; გარნა, ოდეს იგი განეშორება მისგან, მაშინ კი გული მისი შეიტყობს, რა ძივრფასი იყო იგი მისთვის, მაშინ უმეტესად შეიყვარებს იგი მას, და ესრეთ ხორციელი განშორება სულიერად დაახლოვებს მათ.


ბრძნული გამონათქვამი სიყვარულზე - brdznuli gamonatqvami siyvarulze

რწმენა სიყვარულის გარეშე უსიცოცხლო ხატია.


ბრძნული გამონათქვამი სიყვარულზე - brdznuli gamonatqvami siyvarulze

სიყვარული გამოულეველი საუნჯეა, ვინც ამ საუნჯეს ფლობს, მდიდარია, ვინც არა – ღარიბი.


ბრძნული გამონათქვამი სიყვარულზე - brdznuli gamonatqvami siyvarulze

გიყვარდეს და ყოველთვის სამართლიანად მოიქცევი, ისე რომ, ამას თავადაც ვერ შეამჩნევ. ეს სულიერი საწყისი გასწავლის, როგორ მოიქცე ყოველგვარ ვითარებაში.


ბრძნული გამონათქვამი სიყვარულზე - brdznuli gamonatqvami siyvarulze

ვითარცაღა სიყუარული დაჰფარავს მრავალთა ცოდვათა, ეგრეთვე მტერობაი შობს მრავალთა ცოდვათა არარაისაგან